กระทรวงการต่างประเทศ

ที่อยู่ / แผนที่

ที่อยู่ : Royal Thai Consulate-General in Chengdu 12F, Building C,

          Fund International Plaza, No.6, Hangkong Rd., Chengdu,

          Sichuan, 610041 China 

เบอร์โทร : (+8628) - 6689 - 7861 ภาษาไทย กด 3 ต่อ1 ต่อ 8016-8019

แฟกซ์ : (+8628) - 6689 - 7863  

เวลาให้บริการการตรวจลงตรา : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-11.00 น.

เวลารับเล่มหนังสือเดินทาง : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 15.30-16.30 น.

E-Mail : thaiconsulate.ctu@mfa.mail.go.th และ consular.ctu@mfa.mail.go.th

Weibo : weibo.com/thaichengdu

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้