กระทรวงการต่างประเทศ

ทำเนียบข้าราชการ

ทำเนียบข้าราชการ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู

นาง พันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต กงสุลใหญ่ฯ

Mrs. Phantipha Iamsudha Ekarohit

ตำแหน่ง (Position): กงสุลใหญ่ Consul-General

นักบริหารการทูตระดับต้น

Diplomatic Service Executive

นางสาว ภาวีวรรณ นรพัลลภ รองกงสุลใหญ่ฯ

Ms. Bhavivarn Noraphallop

ตำแหน่ง (Position): รองกงสุลใหญ่ Deputy Consul-General

นักการทูต ระดับชำนาญการพิเศษ

ดร. จุฑาภรณ์ เฟิลแคร์

Dr. Chuthaporn Voelker

ตำแหน่ง (Position): กงสุล Consul

นักการทูต ระดับชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาว พิชชาภรณ์ หลิวเจริญ

Ms. Pitchaporn Liwjaroen

ตำแหน่ง (Position): กงสุล Consul

นักการทูต ระดับปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

 

นาง กัญญา หอมมณฑา

Mrs. Kanya Hommontha

ตำแหน่ง (Position): กงสุล Consul

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน

 

 

 

 

 

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้