ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • การบริการรับรองเอกสารราชการสองภาษา : ของขวัญแด่ประชาชน
    การบริการรับรองเอกสารราชการสองภาษา : ของขวัญแด่ประชาชน
    เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ กระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง ได้จัดงานแถลงข่าวร่วมเรื่อง “การบริการรับรองเอกสารราชการสองภาษา : ของขวัญแด่ประชาชน” โดยมีนายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุลและ ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้กล่าวและร่วมมอบของขวัญปี ๒๕๖๒ แด่ประชาชน
    24 ม.ค. 2562