• JOB VACANCY Academic Assistant - 1 Position (Permanent Staff) : Link : http://www.thaiembassy.org/yangon/contents/files/news-20180124-185600-750699.pdf

 • and Security Guard – 1 Position (Permanent Staff) : Link :  http://www.thaiembassy.org/yangon/contents/files/news-20180105-172946-301300.pdf

พระบรมมหาราชวัง
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สำรวจพื้นที่ชายแดนในพื้นที่ภาคเหนือของไทย
  ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางสำรวจพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา ในพื้นที่ภาคเหนือของไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจศักยภาพในการสร้างความเชื่อมโยงพื้นที่ภาคเหนือกับรัฐฉานของเมียนมา ซึ่งจะช่วยเอื้อให้การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนซึ่งมีความใกล้ชิดอยู่กันแล้ว ให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมรำลึกครบรอบ ๑๐๙ ปี ของวันเกิดอู ถั่น
  เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ร่วมงาน U Thant Memorial Lecture ประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๘ ที่ U Thant House โดยถือเป็นโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่ ๑๐๙ ของอู ถั่น (U Thant) อดีตเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (UN) สำหรับ Guest lecturer ในปีนี้ Dr. Noeleen Heyzer อดีตรองเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (UN) และเลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ได้บรรยายเรื่อง “ความเป็นผู้นำเพื่อสันติภาพและการแบ่งปันความเจริญรุ่งเรือง” เพื่อรำลึกถึง อู ถั่น ที่ได้สนับสนุนและให้ความสำคัญกับสันติภาพ การเคารพความแตกต่างและความหลากหลาย การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนบทบาทของนาย อู ถั่น ในฐานะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนแรกจากทวีปเอเชีย
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมฉลองครบรอบ ๑ ปี ของสมาคมเหล็กเมียนมา
  เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ร่วมงานฉลองครบรอบ ๑ ปี ของสมาคมเหล็กเมียนมา ซึ่งเป็นหนึ่งในกว่า ๗๐ สมาคมภายใต้สัมพันธ์สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมียนมา (UMFCCI) ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเมียนมา มุขมนตรีภาคย่างกุ้ง และประธาน UMFCCI ได้ให้เกียรติร่วมงานด้วย สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีกับสมาคมเหล็กเมียนมา และ UMFCCI ซึ่งได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และขอให้ UMFCCI ประสบความสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไป
 • ไทยมอบเงินสนับสนุนกระบวนการตั้งถิ่นฐานใหม่รัฐยะไข่
  เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ทำพิธีมอบเงินความช่วยเหลือสำหรับสนับสนุนการตั้งถิ่นฐานใหม่ในรัฐยะไข่ มูลค่า ๒๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ผ่าน Union Enterprise สำหรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การตั้งถิ่นฐานใหม่ และการพัฒนาในรัฐยะไข่ (UEHRD) โดยมี น.พ. วิน เมียต เอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสดิการสังคม การบรรเทาทุกข์ และการตั้งถิ่นฐานใหม่เมียนมา และรองประธานคณะกรรมการ UEHRD เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมด้วยนายอ่อง ทุน เต็ต หัวหน้าผู้ประสานงานคณะกรรมการ UEHRD และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสวัสดิการสังคม การบรรเทาทุกข์ และการตั้งถิ่นฐานใหม่เมียนมา
 • สถานเอกอัครราชทูตฯ ชี้แจงเรื่องโอกาสการลงทุนในสาขาไฟฟ้าให้แก่คณะนักธุรกิจไทย
  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ อัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ให้การต้อนรับนายปัญญา วุฒิประจักษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี และคณะ โดยอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปเรื่องนโยบาย และทิศทาง การลงทุนด้านไฟฟ้าในเมียนมา โดยเน้นเรื่องความสำคัญของธุรกิจไฟฟ้าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของเมียนมา รวมทั้งศักยภาพของรัฐต่าง ๆ ของเมียนมาที่ติดกับชายแดนไทยในการลงทุนด้านพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานน้ำ นอกจากนี้ อัครราชทูตฯ ยังได้ผลักดันให้นักลงทุนไทยดำเนินงานตามแนวปฏิบัติด้านธุรกิจที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการลงทุน รวมทั้งการจัดกิจกรรม CSR ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในเมียนมา
 • Thailand Scholarships (Year 2018) by the Office of the Higher Education Commission (OHEC), Ministry of Education of Thailand
  The Office of the Higher Education Commission (OHEC), Ministry of Education, Thailand, in cooperation with Thai universities invites nationals of Cambodia, Laos, and Myanmar to apply for Thailand Scholarships for academic year 2018. Up to 32 scholarships will be granted to students and faculty members of higher education institutions or general public in Cambodia, Laos, and Myanmar to further their master’s degree or doctoral degree study in Thailand in international programmes offered by Thai higher education institutions. Tuition fees, living allowances and accommodation, travel, textbooks, as well as health and accident insurance expenses will be supported by Thai higher education institutions and OHEC.
สารคดี ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

ภาพยนตร์แอนิเมชั่น "ฟ้าทอฝัน" ชุดที่ ๑

ที่ตั้ง

No.94, Pyay Road,
Dagon Township Yangon
The Republic of The Union of Myanmar

Tel. (951) 222-784,226-721,226-728
Fax. (951) 221-713
Email.
thaiembassyygn@gmail.com

VisaHours :
Application for Visa/Legalization 09.00-11.30
Collection of Visa / Legalization 14.00-17.00

 

ปฏิทิน 

ดูทั้งหมด
 • บัตรสมาชิกไทยแลนด์อีลิท
 • ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเมียนมาร์
 • Thailandrising
 • Thaiembassies and Consulates
 • aseanfoundation