พระบรมมหาราชวัง
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • ไทยพร้อมแบ่งปันประสบการณ์การผลิตพลาสติกกับเมียนมา New
  เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว “Serving the Growth of Myanmar’s Plastic Manufacturers” ของบริษัท Reed Tradex ที่โรงแรม Chatrium ณ กรุงย่างกุ้ง และกล่าวปาฐกถาเรื่อง “นโยบายของรัฐบาลไทยในการสนับสนุน ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับเมียนมา”
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้ง
  เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งต่อนายตัน ซิน อธิบดีกรมพิธีการทูตเมียนมา ที่กระทรวงการต่างประเทศเมียนมา เนปยีดอ
 • ไทยพร้อมแบ่งปันประสบการณ์ด้านการส่งเสริมแบรนด์ท้องถิ่นกับเมียนมา
  เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ อุปทูต ได้กล่าวเปิดงานแสดงสินค้า “สุดยอดแบรนด์ไทย ๒๕๖๐” ที่โรงแรม Melia กรุงย่างกุ้ง ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าสุดยอดแบรนด์ไทย ครั้งที่ ๒ จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย งานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนไทยในการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจกับเมียนมา และ การเสริมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ไทยพร้อมขับเคลื่อนโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายร่วมกับเมียนมา
  เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำคณะของนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าเยี่ยมคารวะนายเฮนรี แวน เทียว รองประธานาธิบดี และประธานคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับชาติของเมียนมา และหารือกับ ดร. ทุน หน่าย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเมียนมา และประธานคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ที่กรุงเนปิดอว์ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันเรื่องความสำคัญของโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายที่จะสร้างงานและรายได้ให้แก่ชาวเมียนมา การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่กลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) รวมทั้งการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก และแนวระเบียงเศรษฐกิจทางใต้ ตลอดจนความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขับเคลื่อนโครงการฯ โดยเร็วที่สุด และจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมในโอกาสแรก
 • เอกอัครราชทูตส่งเสริมให้นักธุรกิจไทยสนับสนุนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเมียนมา
  เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา จัดการสัมมนาเรื่อง “นิคมอุตสาหกรรมในเมียนมา” ที่โรงแรม Novotel โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมนิคมอุตสาหกรรมในเมียนมา นโยบายของเมียนมาต่อการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม และโอกาสลงทุน โดยมีนาย U San Myint รองอธิบดีกรมบริหารการลงทุนและบริษัท นาย Tin Shwe Oo ผู้อำนวยการกองดูแลและตรวจสอบอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมา และ นาย Ye Min Aung ประธานบริษัท Ayeyarwaddy Development Company Limited ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Pathein Industrial City เป็นวิทยากร ทั้งนี้ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้กล่าวเปิดงาน โดยมีนักธุรกิจไทยและนักธุรกิจต่างชาติให้ความสนใจและเข้าร่วม ๘๐ คน
 • ข่าวสารนิเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง
  เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “สตมวารอาลัย ธ สถิตย์ในใจไทยนิรันดร์” ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมี นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ชาวไทยในเมียนมาร์และนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ กรุงย่างกุ้ง ร่วมพิธีจำนวนกว่า ๓๕๐ คน

ภาพยนตร์แอนิเมชั่น "ฟ้าทอฝัน" ชุดที่ ๑

ที่ตั้ง

No.94, Pyay Road,
Dagon Township Yangon
The Republic of The Union of Myanmar

Tel. (951) 222-784,226-721,226-728
Fax. (951) 221-713
Email.
thaiembassyygn@gmail.com

VisaHours :
Application for Visa/Legalization 09.00-11.30
Collection of Visa / Legalization 14.00-17.00

 

ปฏิทิน 

ดูทั้งหมด
 • บัตรสมาชิกไทยแลนด์อีลิท
 • ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเมียนมาร์
 • Thailandrising
 • Thaiembassies and Consulates
 • aseanfoundation