พระบรมมหาราชวัง
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • ไทยแบ่งปันองค์ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์แก่เมียนมาร์ ในการสร้างความเข้าใจและดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างเหมาะสม
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับ เดอะ เรนโบว์ รูม และ Myanmar Autism Association (MAA) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Workshop on Autism: Knowledge Sharing and Counseling Techniques” ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ ก.ค. ๕๗ ณ ห้องประชุมใหญ่ สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วยความเข้าใจและใช้วิธีการที่เหมาะสม โดยได้รับความสนใจจากครู ผู้ปกครอง และอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า ๖๐ คน และได้รับเกียรติจากนาย U Tin Zaw Moe ผู้แทนจากกระทรวงสวัสดิการสังคมภาคย่างกุ้ง และคุณทิพยสุดา สุวรรณะชฎ ภริยาเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เป็นประธานเปิดงาน
 • เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง
  เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค. ๕๗ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เข้าร่วมงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง งาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ” จัดขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้งตามความริเริ่มของผู้ช่วยสอนภาษาไทย ๔ คน จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเข้ามาทำงานใน “โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย” ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศของไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยฯ เป็นหนึ่งใน ๙ ภาษาที่เปิดสอนเป็นวิชาเอกตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ ซึ่งวิชาภาษาไทยได้รับความนิยมอย่างมากจากเยาวชนเมียนมาร์ ดังสะท้อนให้เห็นจากจำนวนนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาเอกภาษาไทยที่มีจำนวนมากในแต่ละปี
 • ไทยแบ่งปันประสบการณ์กับเมียนมาร์ในการใช้กิจกรรมศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาทักษะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Myanmar Autism Association (MAA) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะบำบัด ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงพยาบาลเด็กย่างกุ้ง โดยได้รับความสนใจจากครู ผู้ปกครอง และอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า ๔๐ คน และเด็กที่มีความต้องการพิเศษอีกกว่า ๒๐ คน โดยนางทิพยสุดา สุวรรณะชฎ ภริยาเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
 • สมาคมคู่สมรสในเมียนมาร์สานสัมพันธ์และมิตรภาพโดยร่วมดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรม
  เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในนามของสมาคมคู่สมรส Myanmar ASEAN Women’s Friendship Association (MAWFA) โดยมีภริยารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและภริยาอธิบดีจากกรมต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาร์ ตลอดจนภริยาเอกอัครราชทูตและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอื่น ๆ และคู่สมรสของบุคลากรจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้ามาทำงานในเมียนมาร์ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นที่ร้านอาหารไทย Nacha
 • เอกอัครราชทูตฯ เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วม การประชุมรัฐมนตรีข่าวสารอาเซียน ครั้งที่ ๑๒
  เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๕๗ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีข่าวสารอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ และการประชุมรัฐมนตรีข่าวสารอาเซียน +๓ (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) ครั้งที่ ๓ ณ กรุงเนปิดอว์
 • เอกอัครราชทูตไทยร่วมเป็นเกียรติในงาน“วันผู้บริจาคโลหิตโลก ๒๕๕๗
  เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมฉลองงาน “วันผู้บริจาคโลหิตโลก ๒๕๕๗” (World Blood Donor Day 2014 ) ณ ศูนย์บริการโลหิต กรุงย่างกุ้ง ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “บริจาคโลหิต พลิกวิกฤต ช่วยชีวิตแม่และลูก” (Safe blood for saving mothers) เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต รวมทั้งเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยโดยการคัดกรองและตรวจควบคุมคุณภาพโลหิต เพื่อให้ชาวเมียนมาร์มีโลหิตที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อให้สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยโดยเฉพาะมารดาที่มีโอกาสเสียชีวิตเนื่องจากเสียโลหิตจากการคลอดบุตร
 • ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้เยือนเมียนมาร์เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน
  เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้งให้การต้อนรับนายชัช พงษ์ศิวัตม์ ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะจำนวน ๒๐ คน ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือของสภาคณาจารย์ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ณ กรุงย่างกุ้ง เมียนมาร์ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ที่ตั้ง

No.94, Pyay Road,
Dagon Township Yangon
The Republic of The Union of Myanmar

Tel. (951) 222-784,226-721,226-728
Fax. (951) 221-713
Email.
thaiembassyygn@gmail.com

VisaHours :
Application for Visa/Legalization 09.00-11.30
Collection of Visa / Legalization 14.00-17.00

 

ปฏิทิน 

ดูทั้งหมด
 • Thailandrising
 • Thaiembassies and Consulates
 • aseanfoundation