พระบรมมหาราชวัง
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • ไทย – เมียนมาร์ ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้านชนบทชานกรุงย่างกุ้ง
  เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครเพื่อสาธารณกุศลในเมียนมาร์ (Thai-Myanmar Alliance for Volunteerism -TMAV) จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนและชาวบ้านที่หมู่บ้านงาเปียวจูน ภาคอิรวดี ชานกรุงย่างกุ้ง โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากไทยและเมียนมาร์ โดยนายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง และภริยา ได้เป็นผู้แทนกลุ่มอาสาสมัครเพื่อสาธารณกุศลในเมียนมาร์ มอบอุปกรณ์กีฬา จักรเย็บผ้า และเมล็ดพันธุ์พืช ให้แก่ตัวแทนหมู่บ้านและนักเรียน พร้อมกับได้ทำการส่งมอบอาคารห้องสุขาสร้างใหม่ จำนวน ๖ ห้อง เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน
 • เอกอัครราชทูตร่วมงานเปิด Black Canyon Coffee สาขาที่ ๒ ในย่างกุ้ง
  เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้งเข้าร่วมพิธีเปิดร้าน Black Canyon Coffee สาขาที่ ๒ ในย่างกุ้ง ที่ห้างสรรพสินค้า Myanmar Plaza โดยมีคุณประวิทย์ จิตนราพงศ์ ผู้จัดการ Black Canyon Thailand และนาย Soe Naing ผู้จัดการบริษัท Strong Source ของเมียนมา ซึ่งร่วมทุนกับ Black Canyon Thailand ในเมียนมา ตลอดจน สื่อมวลชนและผู้มีชื่อเสียงในวงสังคมเมียนมาเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
 • เอกอัครราชทูตเปิดตัวไทยแลนด์อีลิทคารด์ในเมียนมา
  เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายพิษณุ สวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง กล่าวเปิดงาน “Thailand Elite Hello Myanmar” ที่โรงแรม Sedona ซึ่งเป็นการเปิดตัวบัตรไทยแลนด์อีลิทในเมียนมา โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๒๐๐ คน
 • ชุมชนไทยในเมียนมาร์ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
  เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๐๐ น. สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ได้จัดพิธีถวายพระพรและเจริญภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ณ ศาลา VIP พระมหาเจดีย์ชเวดากอง โดยมีนายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ทีมประเทศไทย และชาวไทยในเมียนมาร์เข้าร่วมงานกว่า ๓๐๐ คน
 • ไทยสนับสนุนคณะผู้แทนด้านสุขภาพจิตเมียนมาร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ที่ จ.เชียงใหม่
  สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้งและสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ให้การสนับสนุนคณะผู้แทนและบุคลากรด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กจากเมียนมาร์ เดินทางเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 4th CDMH Meeting on Developing the International Journal of Child Development and Mental Health” ในหัวข้อ Traditional and Alternative Medicine on Child Psychosocial Rehabilitation เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ จ.เชียงใหม่
 • ไทยจัดการบรรยายเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายแก่คณะกรรมการเศรษฐกิจของพรรค NLD
  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง จัดการบรรยายสรุปเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei Special Economic Zone – DSEZ) แก่คณะกรรมการเศรษฐกิจพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (National League for Democracy – NLD) และผู้แทนสำนักงานมุขมนตรีภาคตะนาวศรี ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งโครงการ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีดร. ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายสิงห์ทอง ลากพิเศษพันธุ์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนบริษัทที่ปรึกษาโครงการ Roland Berger เป็นผู้ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม
 • คณะทูตวัฒนธรรมไทยในเมียนมาร์
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้งร่วมกับมูลนิธิไทย กระทรวงการต่างประเทศ จัดการแสดงวัฒนธรรม “A Thai Night of Splendour in Myanmar” โดยคณะคณาจารย์และศิลปินจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางมายังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เพื่อเปิดการแสดงในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่โรงละครแห่งชาติ กรุงย่างกุ้ง และวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ MICC 2 กรุงเนปิดอว์
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนเมียนมาร์อย่างเป็นทางการ ในฐานะผู้แทนพิเศษของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
  ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ให้การต้อนรับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้เดินทางเยือนเมียนมาร์อย่างเป็นทางการ ในฐานะผู้แทนพิเศษของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
 • สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อขอบคุณผู้สนับสนุน
  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อขอบคุณแก่บรรดาเพื่อนร่วมงานและผู้สนับสนุน ที่ให้การสนับสนุนงานและโครงการต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยดีมาโดยตลอด
 • ไทยสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านออทิสติกในสังคมเมียนมาร์
  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ที่โรงภาพยนตร์ Junction Square กรุงย่างกุ้ง นางทิพยสุดา สุวรรณชฏ ภริยาเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้เข้าร่วมงานฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ของเรื่อง “Min Chong” (Because of You) ซึ่งเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดูเด็กออทิสติก ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความตระหนักรู้ของสังคมเกี่ยวกับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษในเมียนมาร์ ภาพยนตร์ดังกล่าวจัดทำโดยสมาคมออทิสติกเมียนมาร์ (Myanmar Autism Association-MAA) และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ภาพยนตร์แอนิเมชั่น "ฟ้าทอฝัน" ชุดที่ ๑

ที่ตั้ง

No.94, Pyay Road,
Dagon Township Yangon
The Republic of The Union of Myanmar

Tel. (951) 222-784,226-721,226-728
Fax. (951) 221-713
Email.
thaiembassyygn@gmail.com

VisaHours :
Application for Visa/Legalization 09.00-11.30
Collection of Visa / Legalization 14.00-17.00

 

ปฏิทิน 

ดูทั้งหมด
 • ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเมียนมาร์
 • Thailandrising
 • Thaiembassies and Consulates
 • aseanfoundation