• ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเสมียน จำนวน 1 ตำแหน่ง http://www.thaiembassy.org/yangon/contents/files/news-20161221-144050-908086.pdf

 • JOB VACANCY Business Information Centre (BIC) Project Manager  Contact : Business Information Centre, Royal Thai Embassy, Tel. 222784 or 226721ext. 313 and 314 E‐mail: thaiembassyygn@gmail.com

พระบรมมหาราชวัง
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • ไทยพร้อมขับเคลื่อนโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายร่วมกับเมียนมา
  เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำคณะของนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าเยี่ยมคารวะนายเฮนรี แวน เทียว รองประธานาธิบดี และประธานคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับชาติของเมียนมา และหารือกับ ดร. ทุน หน่าย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเมียนมา และประธานคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ที่กรุงเนปิดอว์ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันเรื่องความสำคัญของโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายที่จะสร้างงานและรายได้ให้แก่ชาวเมียนมา การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่กลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) รวมทั้งการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก และแนวระเบียงเศรษฐกิจทางใต้ ตลอดจนความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขับเคลื่อนโครงการฯ โดยเร็วที่สุด และจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมในโอกาสแรก
 • เอกอัครราชทูตส่งเสริมให้นักธุรกิจไทยสนับสนุนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเมียนมา
  เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา จัดการสัมมนาเรื่อง “นิคมอุตสาหกรรมในเมียนมา” ที่โรงแรม Novotel โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมนิคมอุตสาหกรรมในเมียนมา นโยบายของเมียนมาต่อการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม และโอกาสลงทุน โดยมีนาย U San Myint รองอธิบดีกรมบริหารการลงทุนและบริษัท นาย Tin Shwe Oo ผู้อำนวยการกองดูแลและตรวจสอบอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมา และ นาย Ye Min Aung ประธานบริษัท Ayeyarwaddy Development Company Limited ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Pathein Industrial City เป็นวิทยากร ทั้งนี้ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้กล่าวเปิดงาน โดยมีนักธุรกิจไทยและนักธุรกิจต่างชาติให้ความสนใจและเข้าร่วม ๘๐ คน
 • ข่าวสารนิเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง
  เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “สตมวารอาลัย ธ สถิตย์ในใจไทยนิรันดร์” ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมี นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ชาวไทยในเมียนมาร์และนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ กรุงย่างกุ้ง ร่วมพิธีจำนวนกว่า ๓๕๐ คน
 • ไทยมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่รัฐยะไข่
  เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้พบกับนางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาร์ เพื่อมอบความช่วยเหลือมูลค่า ๒๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านมนุษยธรรมของรัฐบาลเมียนมาร์ในรัฐยะไข่ โดยการมอบความช่วยเหลือดังกล่าวสืบเนื่องจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ประกาศความตั้งใจของไทยที่จะให้ความช่วยเหลือด้านมุนษยธรรมในรัฐยะไข่ ระหว่างการเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ในรัฐยะไข่จากที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาร์ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่กรุงย่างกุ้ง
 • ไทยให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาบริการแก่ผู้พิการขาชาวเมียนมาร์
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ. เชียงใหม่ ร่วมกันจัดหน่วยทำขาเทียมเคลื่อนที่เพื่อผู้พิการขาชาวเมียนมาร์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ National Rehabilitation Hospital กรุงย่างกุ้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • เอกอัครราชทูตส่งเสริมความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคในงาน Morning Talk ครั้งที่ ๒ ของ TBAM
  เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar – TBAM) ได้จัดงาน Morning Talk ครั้งที่ ๒ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ในหัวข้อ “ภาพรวมโลจิสติกส์ในเมียนมา” โดยมีนายพิษณุ สวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง กล่าวเปิดงาน และมีนักธุรกิจเข้าร่วม ๔๐ คน

ภาพยนตร์แอนิเมชั่น "ฟ้าทอฝัน" ชุดที่ ๑

ที่ตั้ง

No.94, Pyay Road,
Dagon Township Yangon
The Republic of The Union of Myanmar

Tel. (951) 222-784,226-721,226-728
Fax. (951) 221-713
Email.
thaiembassyygn@gmail.com

VisaHours :
Application for Visa/Legalization 09.00-11.30
Collection of Visa / Legalization 14.00-17.00

 

ปฏิทิน 

ดูทั้งหมด
 • บัตรสมาชิกไทยแลนด์อีลิท
 • ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเมียนมาร์
 • Thailandrising
 • Thaiembassies and Consulates
 • aseanfoundation