พระบรมมหาราชวัง
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • ไทยสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรชาวเมียนมาร์ New
  สอท. ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับสถาบัน Dale Carnegie Training ประเทศไทย จัดการอบรมเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการและพัฒนาความเป็นผู้นำในหัวข้อ “High Impact Presentations” ให้แก่เจ้าหน้าที่บริหารระดับกลางของหน่วยราชการและภาคประชาสังคมของเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ ก.ย. ๕๗
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง จัดโครงการกงสุลสัญจรเยี่ยมชุมชนไทยในท่าขี้เหล็กและเชียงตุง
  ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง นำทีมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เดินทางโดยรถยนต์จากเมืองท่าขี้เหล็กไปยังเมืองเชียงตุง รัฐฉานของเมียนมาร์ เพื่อเยี่ยมเยียนและให้บริการด้านกงสุลแก่พี่น้องชาวไทยในเมืองดังกล่าว รวมทั้งศึกษาลู่ทางและศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนในพื้นที่
 • งานเทศกาลอาหารอาเซียนเปิดตัวในกรุงย่างกุ้ง เพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบ ๔๗ ปีของอาเซียน
  เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ งานเทศกาลอาหารอาเซียนได้เริ่มต้นขึ้นที่กรุงย่างกุ้ง เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ ๔๗ ปีของการก่อตั้งอาเซียน โดยสมาคมคู่สมรส Myanmar ASEAN Women’s Friendship Association (MAWFA) กระทรวงการต่างประเทศเมียนมาร์ และสถานเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียน ร่วมกันจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยการสนับสนุนจากโรงแรมชาเทรียม รอยัลเลค กรุงย่างกุ้ง ผู้สนใจสามารถลิ้มลองอาหารอาเซียนได้ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งแต่ละประเทศได้คัดเลือกอาหารจานเด่นมานำเสนอในครั้งนี้ อาหารแต่ละจานได้รับการคัดสรรและปรุงรสอย่างพิถีพิถันเป็นพิเศษสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ
 • หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรคหูจากประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ทูตสันถวไมตรีในเมียนมาร์
  เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เข้าร่วมในพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรคหู ซึ่งจัดโครงการให้บริการแก่ชาวเมียนมาร์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมี น.พ. ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข น.พ. อุดม เชาวรินทร์ ผู้อำนวยการ รพ. ราชวิถี พ.ญ. พิว พิว เอ รองผู้อำนวยการ สำนักอนามัยภาคย่างกุ้ง และ น.พ. หม่อง หม่อง ข่าย ผู้อำนวยการ ร.พ. หู คอ จมูก กรุงย่างกุ้ง เข้าร่วมด้วย
 • ไทยแบ่งปันองค์ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์แก่เมียนมาร์ ในการสร้างความเข้าใจและดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างเหมาะสม
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับ เดอะ เรนโบว์ รูม และ Myanmar Autism Association (MAA) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Workshop on Autism: Knowledge Sharing and Counseling Techniques” ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ ก.ค. ๕๗ ณ ห้องประชุมใหญ่ สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วยความเข้าใจและใช้วิธีการที่เหมาะสม โดยได้รับความสนใจจากครู ผู้ปกครอง และอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า ๖๐ คน และได้รับเกียรติจากนาย U Tin Zaw Moe ผู้แทนจากกระทรวงสวัสดิการสังคมภาคย่างกุ้ง และคุณทิพยสุดา สุวรรณะชฎ ภริยาเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เป็นประธานเปิดงาน
 • เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง
  เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค. ๕๗ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เข้าร่วมงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง งาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ” จัดขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้งตามความริเริ่มของผู้ช่วยสอนภาษาไทย ๔ คน จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเข้ามาทำงานใน “โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย” ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศของไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยฯ เป็นหนึ่งใน ๙ ภาษาที่เปิดสอนเป็นวิชาเอกตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ ซึ่งวิชาภาษาไทยได้รับความนิยมอย่างมากจากเยาวชนเมียนมาร์ ดังสะท้อนให้เห็นจากจำนวนนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาเอกภาษาไทยที่มีจำนวนมากในแต่ละปี
 • ไทยแบ่งปันประสบการณ์กับเมียนมาร์ในการใช้กิจกรรมศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาทักษะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Myanmar Autism Association (MAA) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะบำบัด ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงพยาบาลเด็กย่างกุ้ง โดยได้รับความสนใจจากครู ผู้ปกครอง และอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า ๔๐ คน และเด็กที่มีความต้องการพิเศษอีกกว่า ๒๐ คน โดยนางทิพยสุดา สุวรรณะชฎ ภริยาเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

ที่ตั้ง

No.94, Pyay Road,
Dagon Township Yangon
The Republic of The Union of Myanmar

Tel. (951) 222-784,226-721,226-728
Fax. (951) 221-713
Email.
thaiembassyygn@gmail.com

VisaHours :
Application for Visa/Legalization 09.00-11.30
Collection of Visa / Legalization 14.00-17.00

 

ปฏิทิน 

ดูทั้งหมด
 • Thailandrising
 • Thaiembassies and Consulates
 • aseanfoundation