พระบรมมหาราชวัง
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ส่งเสริมความร่วมมือไทย-เมียนมา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
  เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้กล่าวเปิดงานการฝึกอบรมด้านการตลาดในยุคดิจิตอลสำหรับผู้ประกอบการภายใต้โครงการ “KBank Biz Plan Challenge 2018: The Digital Marketing for Digital Entrepreneur”ที่โรงแรม Melia กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับนาย Han Thar Myint ประธานคณะกรรมการกลางด้านเศรษฐกิจของพรรค NLD และนายพัฒนพงศ์ ตัณท์สมบูรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผุ้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย โดยโครงการ Biz Plan Challenge เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานไทยและเมียนมา ฝ่ายไทยประกอบด้วยธนาคารกสิกรไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และฝ่ายเมียนมาประกอบด้วยกระทรวงอุตสาหกรรม สถาบัน Renaissance Institute ซึ่งเป็นสถาบันที่เน้นนโยบายด้านการปฏิรูปเศรษฐกิจเมียนมา และสหพันธ์สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมียนมา ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมของธนาคารกสิกรไทย ที่ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนของเมียนมา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสาขา SME และบทบาทของ SME ในการขับเคลื่อน การเติบโตทางเศรษฐกิจของเมียนมา
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมา ที่งานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2018
  เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้กล่าวเปิดงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2018 ร่วมกับนาย Aung Soe อธิบดีองค์กรส่งเสริมการค้าของเมียนมา (Myanmar Trade Promotion Organization) ณ งานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2018 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง เพื่อจัดแสดงสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากไทย รวมทั้งส่งเสริมเครือข่ายและความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่างไทยกับเมียนมา โดยมีบริษัทเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ๑๐๐ บริษัท จากสาขาที่หลากหลาย อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพและความงาม ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สินค้าบรรจุภัณฑ์ สินค้าใช้ในบ้าน สินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ เป็นต้น
 • เอกอัครราชทูตนำคณะนักธุรกิจไทยเข้าเยี่ยมคารวะมุขมนตรีรัฐคยา
  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำคณะนักธุรกิจของสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา จำนวน 11 คน จากหลากหลายธุรกิจ เข้าเยี่ยมคารวะนาย L Phuang Cho มุขมนตรีรัฐคยา พร้อมคณะรัฐมนตรีรัฐคยา นาย Thein Myint ประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมรัฐคยา ที่เมืองลอยกอ เมืองหลวงของรัฐคยา โดยทูตจักรฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญที่รัฐบาลไทยให้กับการส่งเสริมความสัมพันธ์กับทุกรัฐของเมียนมา ทั้งในมิติด้านการเมืองและเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นโอกาสให้นักธุรกิจไทยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับลู่ทางการค้าการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชนของเมียนมาโดยตรง
 • เอกอัครราชทูตนำคณะนักธุรกิจไทยเข้าร่วมงานส่งเสริมการลงทุนของรัฐคยา
  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำคณะนักธุรกิจไทยเข้าร่วมงานส่งเสริมการลงทุนของรัฐคยา (Kayah State Investment Forum) ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการ การลงทุนแห่งเมียนมา (Myanmar Investment Commission - MIC) ด้วยความร่วมมือกับรัฐบาลรัฐคยา และคณะกรรมการการลงทุนของรัฐคยา โดยงานดังกล่าวได้เน้นสาขาการลงทุนที่รัฐบาลรัฐคยาให้ความสำคัญ ได้แก่ (1) การเกษตร (2) เหมืองแร่ (3) การโรงแรมและการท่องเที่ยว และ (4) ภาคอุตสาหกรรม
 • ขอเชิญร่วมกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างไทยกับเมียนมา
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง มีกำหนดจะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมา ในปี ๒๕๖๑ โดยจะมีกิจกรรมหลากหลาย โดยในเดือนมิถุนายน ศกนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปิดด้วยนิทรรศการด้านศิลปะไทย-เมียนมา ในหัวข้อ “สีสันแห่งมิตรภาพ” ซึ่งแสดงภาพวาดจากศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นนำจากทั้งสองประเทศ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเมียนมา กรุงย่างกุ้ง ต่อด้วยการแสดงโขนจากกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่โรงละครแห่งชาติย่างกุ้ง วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่หอประชุม MIC II กรุงเนปิดอ และวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่โรงละครแห่งชาติมัณฑะเลย์ หลังจากนั้น ความสนุกยังคงมีอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกรกฎาคม โดยจะมีเทศกาลหนังไทย ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ Junction City กรุงย่างกุ้ง และปิดท้ายด้วยเทศกาลอาหารไทย ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่โรงแรม Novotel กรุงย่างกุ้ง โปรดติดตาม รายละเอียดต่อไปและหวังว่าจะได้พบทุกท่านในงานดังกล่าวในเร็ว ๆ นี้
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง บรรยายสรุปเรื่องความสัมพันธ์ไทย-เมียนมา ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย
  เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา พร้อมด้วยนางสาววาลิกา อภยะศิริ ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่นักศึกษาปี ๔ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน ๓๓ คน ซึ่งได้ออกแบบผลิตพันธ์เพื่อส่งออกต่างประเทศ และเยือนเมียนมาเพื่อสำรวจตลาด โดยอัครราชทูตที่ปรึกษาได้เน้นเรื่องนโยบายต่างประเทศของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน ความสัมพันธ์อันยาวนานทางประวัติศาสตร์ระหว่างไทยกับเมียนมา กลไกในการแลกเปลี่ยนระดับสูงผ่านคณะกรรมาธิการต่างๆ นโยบายเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศ และการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา นอกจากนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษา ยังได้กล่าวถึงกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต ๗๐ ปี ระหว่างไทยกับเมียนมาในปี ๒๕๖๑ อาทิ การแสดงโขน นิทรรศการด้านศิลปะ และการสร้างเจดีย์ขนาดเล็ก ทั้งนี้ ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ได้กล่าวถึงโอกาสลงทุนในเมียนมา ความได้เปรียบของพื้นที่ในเชิงยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงระหว่างตลาดใหญ่ของจีนกับอินเดีย การมีประชากรวัยทำงานจำนวนมากและชนชั้นกลางที่กำลังเติบโต ตลอดจนประเด็นท้าทาย และภารกิจของสำนักงานในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกแก่คนไทยที่สนใจจะดำเนินธุรกิจไทยในเมียนมา
สารคดี ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

ภาพยนตร์แอนิเมชั่น "ฟ้าทอฝัน" ชุดที่ ๑

ที่ตั้ง

No.94, Pyay Road,
Dagon Township Yangon
The Republic of The Union of Myanmar

Tel. (951) 222-784,226-721,226-728
Fax. (951) 221-713
Email.
thaiembassyygn@gmail.com

VisaHours :
Application for Visa/Legalization 09.00-11.30
Collection of Visa / Legalization 14.00-17.00

 

ปฏิทิน 

ดูทั้งหมด
 • บัตรสมาชิกไทยแลนด์อีลิท
 • ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเมียนมาร์
 • Thailandrising
 • Thaiembassies and Consulates
 • aseanfoundation