• สถานเอกอัครราชทูตฯ จะขยายเวลาให้ประชาชนชาวไทยในเมียนมาร์ได้ลงนามในสมุดถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้งแต่วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง (วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. และ 14.00 - 18.00 น. ทั้งนี้ ขอความร่วมมือท่านที่มาลงนามฯ โปรดแต่งกายไว้ทุกข์

 • ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

พระบรมมหาราชวัง
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง New
  สถานเอกอัครราชทูตฯ จะขยายเวลาให้ประชาชนชาวไทยในเมียนมาร์ได้ลงนามในสมุดถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้งแต่วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง (วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. และ 14.00 - 18.00 น. ทั้งนี้ ขอความร่วมมือท่านที่มาลงนามฯ โปรดแต่งกายไว้ทุกข์
 • ข่าวสารนิเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง New
  เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ พลเอกอาวุโส มิน อ่อง ไหล่ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาได้เดินทางมาลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง โดยมีนายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ให้การต้อนรับ ซึ่งข้อความถวายความอาลัยของผู้บัญชาการทหารสูงสุดมีใจความสำคัญว่า
 • ข่าวสารนิเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง
  เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายติน จ่อ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ได้เดินทาง มาลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง โดยมีนายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ทีมประเทศไทยและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ให้การต้อนรับ ซึ่งข้อความถวายความอาลัยของประธานธิบดีติน จ่อ มีใจความสำคัญว่า
 • ข่าวสารนิเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง
  เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้จัดพิธีถวายความอาลัยและพิธีทางพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมใหญ่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมด้วยชาวไทยในเมียนมาร์พร้อมใจมาร่วมงานจำนวนกว่า ๓๐๐ คน
 • ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เรื่อง กำหนดจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.
  ตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศข่าวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 และรัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนไทยทั่วโลกร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ไว้ทุกข์ และประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สำรวจศักยภาพทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน ด้าน จ.แม่ฮ่องสอนกับเมืองลอยก่อ
  ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และภาคเอกชน เดินทางสำรวจพื้นที่ชายแดนที่เชื่อมโยงกับจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนบ้านห้วยต้นนุ่น – ด่านแม่แซะ (BP13) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในพื้นที่สำหรับการยกระดับจุดผ่อนปรนฯ เป็นจุดผ่านแดนถาวร รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ชายแดนตามแนวเส้นทางถนนที่เชื่อมโยงระหว่าง จ.แม่ฮ่องสอนของไทยกับเมืองลอยก่อในรัฐคะยาของเมียนมาร์ต่อไปในอนาคต
 • กรุงเทพมหานครแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการเมืองให้กรุงย่างกุ้ง
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง โดยความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดการศึกษาดูงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้กับนายหม่อง หม่อง โซ นายกเทศมนตรีกรุงย่างกุ้ง และเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการพัฒนากรุงย่างกุ้ง (Yangon City Development Committee – YCDC) ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ การจัดการศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีของไทยในด้านการบริหารจัดการเมืองให้แก่กรุงย่างกุ้ง ซึ่งเป็นไปตามคำร้องขอของนายเพียว มิน เต็ง มุขมนตรีภาคย่างกุ้ง
 • พิธีปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ หมู่บ้านงาเปียวจูน
  เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครเพื่อสาธารณกุศลในเมียนมาร์ (Thai-Myanmar Alliance for Volunteerism -TMAV) จัดพิธีปิดและส่งมอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ หมู่บ้านงาเปียวจูน ภาคอิรวดี ตามเป้าหมายเพื่อพัฒนาเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
 • เอกอัครราชทูตนำนักธุรกิจเยือนภาคอิระวดีเพื่อสำรวจโอกาสทางธุรกิจ
  เมื่อวันที่ ๑ – ๓ กันยายน ๒๕๕๙ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และนักธุรกิจไทยเยือนภาคอิระวดี เพื่อพบหารือกับหน่วยงานภาครัฐและนักธุรกิจเมียนมาเกี่ยวกับโอกาสด้านการค้าการลงทุนในภาคอิระวดี โดยมีนักธุรกิจไทยจำนวน ๒๐ คนจากสาขาธุรกิจที่หลากหลาย เช่น การเงินและประกันภัย โลจิสติกส์และการก่อสร้าง ภาคอุตสาหกรรม พลังงาน และการบริหารจัดการน้ำ ร่วมเดินทางในครั้งนี้
 • คอนเสิร์ตออเคสตราเต็มรูปแบบครั้งแรกในเมียนมาร์โดยวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำเมียนมาร์ และสถาบันเกอเธ่ในเมียนมาร์ได้จัดการแสดงดนตรีโดยวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra – TPO) ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่กรุงย่างกุ้ง เมืองมัณฑะเลย์ และกรุงเนปิดอว์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ รวมทั้งเผยแพร่ศักยภาพที่โดดเด่นของนักดนตรีดุริยางค์สากลของไทยที่มีฝีมือและชื่อเสียงในระดับสากล และเพื่อมอบไมตรีจิตจากทูตวัฒนธรรมของไทยแก่รัฐบาลและประชาชนชาวเมียนมาร์

ภาพยนตร์แอนิเมชั่น "ฟ้าทอฝัน" ชุดที่ ๑

ที่ตั้ง

No.94, Pyay Road,
Dagon Township Yangon
The Republic of The Union of Myanmar

Tel. (951) 222-784,226-721,226-728
Fax. (951) 221-713
Email.
thaiembassyygn@gmail.com

VisaHours :
Application for Visa/Legalization 09.00-11.30
Collection of Visa / Legalization 14.00-17.00

 

ปฏิทิน 

ดูทั้งหมด
 • บัตรสมาชิกไทยแลนด์อีลิท
 • ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเมียนมาร์
 • Thailandrising
 • Thaiembassies and Consulates
 • aseanfoundation