พระบรมมหาราชวัง
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • ไทยสนับสนุนการพัฒนาความเป็นผู้นำและทักษะด้านการบริหารให้แก่ข้าราชการเมียนมาร์
  สอท. ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับสถาบัน Dale Carnegie Training ประเทศไทย จัดการอบรมเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการและพัฒนาความเป็นผู้นำในหัวข้อ “Leading and Managing Diversity” ให้แก่ข้าราชการชาวเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ ก.ย. ๕๘
 • สอท. ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับชุมชนไทยในเมียนมาร์และมิตรสหายชาวเมียนมาร์ เปิดตัวกิจกรรมอาสาสมัครโครงการบูรณาการเพื่อสาธารณกุศลเป็นครั้งแรกในเมียนมาร์
  เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย. ๕๘ สอท. ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับชุมชนไทยในเมียนมาร์ และมิตรสหายชาวเมียนมาร์ ร่วมทำกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการกุศลที่หมู่บ้านงาเปียวจูนในเมืองยองโทน ภาคอิรวดี ซึ่งเป็นกิจกรรมแรกของกลุ่มอาสาสมัครในนาม TMAV (Thai-Myanmar Alliance for Volunteerism) หรือเดิมชื่อว่า TVAM (Thai Volunteer Alliance for Myanmar) ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนบทบาทของมิตรสหายชาวเมียนมาร์ที่เข้ามามีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมอย่างแข็งขัน เนื่องจากชาวเมียนมาร์สามารถสื่อสารภาษาเดียวกัน มีความเข้าใจวิถีชีวิตชุมชน และมีประสบการณ์ อันจะช่วยให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น และที่สำคัญที่สุด พวกเขาเหล่านี้เป็นผู้ใจบุญที่ชอบช่วยเหลือสังคม น.ส. โม เซ็ต ไวน์ มิสเมียนมาร์ยูนิเวิร์ส ปี ๒๕๕๖ ก็อาสาเข้ามาช่วยอีกแรงหนึ่งด้วย
 • สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาร์ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ใน “โครงการเวชภัณฑ์ปันน้ำใจเพื่อผู้ประสบภัยชาวเมียนมาร์
  เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาร์ (Thai Business Association in Myanmar- TBAM) ร่วมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ในนาม “โครงการเวชภัณฑ์ปันน้ำใจเพื่อผู้ประสบภัยชาวเมียนมาร์ (Medical Relief for Myanmar Flood Victims)” แก่นาย คิม บาวี รองเลขาธิการสภากาชาดเมียนมาร์ ที่สนามบินนานาชาติย่างกุ้ง โดยสิ่งของบรรเทาทุกข์ประกอบด้วยเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๔๐๐ ชุด มูลค่า ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท และเวชภัณฑ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มโรงพยาบาลรามคำแหง, บริษัท มอสคิว (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จำกัด, บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด และบริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด
 • บุคลากรทางการแพทย์ของไทยแบ่งปันวิธีการและเครื่องมือในการคัดกรองและพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
  เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ ส.ค. ๕๘ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเมียนมาร์ และสมาคมกุมารแพทย์เมียนมาร์ จัดการอบรมเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้แก่แพทย์จำนวน ๕๐ คน จากเมืองมัณฑะเลย์และเมืองต่าง ๆ ในรัฐและภาคอื่น ๆ ทางตอนบนของประเทศเมียนมาร์ โดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่
 • ไทยสนับสนุนเมียนมาร์เตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์สู่ AEC
  เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ “ความเป็นเลิศทางการแพทย์ไทย-พม่า เพื่อประชาชนอาเซียน” (Thai-Myanmar Medical Excellence for ASEAN People) ที่โรงพยาบาลย่างกุ้ง โดยมี น.พ. ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข น.พ. อุดม เชาวรินทร์ ผู้อำนวยการ รพ. ราชวิถี ศ.เต็งกี มิ้นท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กรุงย่างกุ้ง และ น.พ. หล้า มินท์ ผู้อำนวยการ รพ.ย่างกุ้ง เข้าร่วมด้วย
 • ไทยแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของกลุ่มคนที่มีความต้องการพิเศษ
  เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ ส.ค. ๕๘ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับสมาคมออทิสติกเมียนมาร์จัดการอบรมเกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้แก่ผู้ปกครองและครูที่เมืองมัณฑะเลย์ โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์
 • เอกอัครราชทูตไทยให้การต้อนรับคนไทยกลุ่มแรกที่เดินทางเข้าเมียนมาร์โดยได้รับการยกเว้นวีซ่า
  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายพิษณุ สุวรรณชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมด้วยนางสุริยาภา บุนนาค ผู้บริหารสายการบินนกแอร์ได้ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่คนไทยกลุ่มแรก ที่เดินทางเข้าเมียนมาร์โดยได้รับการยกเว้นการตรวจ ลงตราที่ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงย่างกุ้ง
 • พิธีถวายห้องสุขาและห้องอาบน้ำพระสงฆ์ สำหรับวัดนากาไลกู กรุงย่างกุ้ง
  เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ออท. พิษณุ สุวรรณะชฎ ร่วมกับ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัยพิชัยญาติ การาม วรวิหาร พุทธศาสนิกชนชาวไทย และชุมชนชาวไทยในเมียนมาร์ได้จัดพิธีถวายห้องสุขาและห้องอาบน้ำพระสงฆ์แก่ ท่านกาลาวา ซายาดอว์ เจ้าอาวาสวัดนากาไลกู ณ กรุงย่างกุ้ง ในโอกาสนี้ H.E. U Nyunt Swe ประธานสมาคมมิตรภาพเมียนมาร์-ไทยและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาร์ พร้อมตัวแทนจากกระทรวงการศาสนาของเมียนมาร์เข้าร่วมในพิธีนี้ด้วย
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคและสิ่งของบรรเทาทุกข์ จากน้ำใจชาวไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเมียนมาร์
  เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ อุปทูตฯ เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ในการมอบเงินและสิ่งของบรรเทาทุกข์จากมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก กระทรวง มหาดไทย สภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึงชุมชนไทยในเมียนมาร์ ที่ได้รวมพลังน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมาร์ ณ ศูนย์บรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน (Emergency Operation Centre-EOC) ของกระทรวงสวัสดิการสังคม การบรรเทาทุกข์ และการตั้งถิ่นฐานใหม่ ในกรุงย่างกุ้ง โดยนางซู ซู ไหล่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสวัสดิการสังคมฯ ของเมียนมาร์เป็นผู้รับมอบ
 • สถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนไทยในเมียนมาร์รวมพลังน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเมียนมาร์
  เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และทีมประเทศไทย ร่วมกับนักธุรกิจไทยและชุมชนไทยในเมียนมาร์ ได้รวมพลังน้ำใจบริจาคเงินและสิ่งของบรรเทาทุกข์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมาร์ ณ ศูนย์บรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน (Emergency Operation Centre-EOC) ของกระทรวงสวัสดิการสังคมการบรรเทาทุกข์ และการตั้งถิ่นฐานใหม่ ในกรุงย่างกุ้ง โดยนางซู ซู ไหล่ รัฐมนตรช่วยว่าการกระทรวงสวัสดิการสังคมฯ เป็นผู้รับมอบ และนายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เป็นสักขีพยานในการมอบเงินและสิ่งของบรรเทาทุกข์ โดยมีผู้แทนบริษัทต่างๆ อาทิ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท Berli Jucker จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด และสำนักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด ซึ่งได้ร่วมบริจาคในครั้งนี้มาร่วมงานด้วย

ภาพยนตร์แอนิเมชั่น "ฟ้าทอฝัน" ชุดที่ ๑

ที่ตั้ง

No.94, Pyay Road,
Dagon Township Yangon
The Republic of The Union of Myanmar

Tel. (951) 222-784,226-721,226-728
Fax. (951) 221-713
Email.
thaiembassyygn@gmail.com

VisaHours :
Application for Visa/Legalization 09.00-11.30
Collection of Visa / Legalization 14.00-17.00

 

ปฏิทิน 

ดูทั้งหมด
 • ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเมียนมาร์
 • Thailandrising
 • Thaiembassies and Consulates
 • aseanfoundation