พระบรมมหาราชวัง
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • งานแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ New
  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง รองประธานกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปภัมภ์ เป็นประธานการแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ ในฐานะกรรมการมูลนิธิฯ นางณัฐญา เบี้ยวไข่มุข ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารและวางแผนการเดินทางบุคคลสำคัญ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นายธิติพร จุติมานนท์ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๙ MCOT HD และนางสาวกาญจน์ พันธุหงส์ ผู้อำนวยการแผนกประชาสัมพันธ์ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ร่วมด้วย
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง กล่าวเปิดงาน Morning Talk ครั้งที่ ๑๔ ของสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา
  เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง กล่าวเปิดงาน Morning Talk ครั้งที่ ๑๔ ของสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar – TBAM) ในหัวข้อ “กฎระเบียบการอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจการค้าปลีกและการขายส่ง และระบบการจดทะเบียนออนไลน์ MyCo” โดยมีนาง Cho Thet Mu รองผู้อำนวยการ กรมการค้า กระทรวงพาณิชย์เมียนมา และนาย Myo Min ผู้อำนวยการ กองกิจการบริษัท กรมบริการการลงทุนและบริษัท ร่วมเป็นวิทยากร
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง กล่าวเปิดงานมอบทุนการศึกษา “SCG Sharing the Dream”
  เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมด้วยนาย Phyo Min Thein มุขมนตรีภาคย่างกุ้ง และนายปรเมศวร์ นิสากรเสน รองประธาน ธุรกิจภูมิภาค เอสซีจี ซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้กล่าวเปิดงานมอบทุนการศึกษา “SCG Sharing the Dream” โดยเป็นปีที่ ๗ ที่ SCG ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับมัธยมจากโรงเรียนของรัฐในเมียนมา และในปีนี้ ได้มอบทุนการศึกษาทั้งหมด จำนวน ๑๕๐ ทุน ให้แก่นักเรียนมัธยมในกรุงย่างกุ้ง
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ส่งเสริมความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่างไทยกับเมียนมา ในงาน Secutech Forum Yangon
  เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้กล่าวปาฐกถาเรื่อง โอกาสด้านธุรกิจและการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมา ในงาน Secutech Forum Yangon จัดโดยบริษัท เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี จำกัด ซึ่งเป็นผู้แทนของบริษัทเมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านระบบรักษาความปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งประชาสัมพันธ์เรื่องงาน “Secutech Thailand 2018” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง นำคณะนักธุรกิจไทยไปพบหารือกับกระทรวงด้านเศรษฐกิจของเมียนมา
  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และนายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ อัครราชทูต ได้นำสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar - TBAM) พร้อมสมาชิก 24 บริษัท ไปพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงด้านเศรษฐกิจของเมียนมาที่กรุงเนปิดอ เพื่อเปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทยได้แนะนำตัว และรับฟังเรื่องนโยบายด้านเศรษฐกิจ กฏหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และโอกาสการค้าการลงทุน โดยตรงจากผู้กำหนดนโยบาย
 • คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเยือนเมียนมา
  ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางเยือนย่างกุ้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบหารือกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง หน่วยราชการไทยในเมียนมา หรือ ทีมประเทศไทย สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาและนักลงทุนไทยในเมียนมา ตลอดจนสหพันธ์สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของเมียนมา เพื่อนำผลการพบปะหารือข้างต้นไปประกอบการกำหนดนโยบายเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อนำเรียนเสนอรัฐบาลไทยพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจฯ เห็นว่าเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญและควรสนับสนุนการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินภารกิจต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเกิดผลเป็นรูปธรรม
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สนับสนุนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการไทย กับผู้ประกอบการเมียนมา
  เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมด้วยนายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาเครือข่ายคณะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทย (Young Entrepreneur Network Development Program: YEN-D) เยือนเมียนมา ณ โรงแรม Sedona กรุงย่างกุ้ง โดยกรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้ริเริ่มโครงการ YEN-D ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมโยงและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการในภูมิภาคที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาวอย่างยั่งยืนเอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีที่มีผู้ประกอบการชาวไทยกว่า ๗๐ คน และผู้ประกอบการชาวเมียนมากว่า ๑๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมที่กรุงย่างกุ้ง
สารคดี ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

ภาพยนตร์แอนิเมชั่น "ฟ้าทอฝัน" ชุดที่ ๑

ที่ตั้ง

No.94, Pyay Road,
Dagon Township Yangon
The Republic of The Union of Myanmar

Tel. (951) 222-784,226-721,226-728
Fax. (951) 221-713
Email.
thaiembassyygn@gmail.com

VisaHours :
Application for Visa/Legalization 09.00-11.30
Collection of Visa / Legalization 14.00-17.00

 

ปฏิทิน 

ดูทั้งหมด
 • บัตรสมาชิกไทยแลนด์อีลิท
 • ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเมียนมาร์
 • Thailandrising
 • Thaiembassies and Consulates
 • aseanfoundation