• ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ BIC จำนวน 1 ตำแหน่ง กรุณาติดต่อคุณยาใจ บุนนาค โทร. 222-784, 226-721, 226-721, 226-728 ext. 115 E-mail: thaibizmyanmar@gmail.com และ yajaibun@gmail.com

พระบรมมหาราชวัง
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • ทีมประเทศไทยร่วมผลักดัน SMEs ไทย รุกตลาดเมียนมาร์ New
  เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง และสมาคมธุรกิจไทยในเมียนมา ร่วมกันจัดการบรรยายสรุปเรื่องภาพรวมตลาด ช่องทางการลงทุน และกฏระเบียบเกี่ยวกับการลงทุนในเมียนมา ให้แก่คณะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในโอกาสเดินทางเยือนเมียนมา เพื่อผลักดันขยายตลาดและช่องทาง SMEs จากไทยในเมียนมาต่อไป
 • Thailand Rises as Asia Ascends New
  Asia is on the rise. The region is fast becoming a global economic powerhouse. With more than one third of the world’s total population calling it home, Asia’s 4 billion strong is responsible for churning out roughly 30 per cent of the total global economic output. The economic vibrancy and large-scale investment throughout the region augurs well for its future. Regional tourism is also thriving as Asia offers a plethora of destinations that cater to every taste and budget. An indispensable part of this success story is Thailand. Being a natural land bridge between mainland Southeast Asia and East and South Asia, the country has always formed a crucial part Asia’s ascent and remains one that holds vast potentials and promises.
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สำรวจพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก
  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำ คณะผู้แทนฝ่ายไทย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ทีมประเทศไทย และกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางสำรวจพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic Corridor – EWEC) หรือทางหลวงสายเอเชีย ผ่าน อ.แม่สอด จ.ตากในฝั่งไทย และเมืองเมียวดี เมืองพะอัน และเมืองเมาะลำไยในฝั่งเมียนมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในพื้นที่สำหรับนำไปวางแผนการพัฒนาพื้นที่ชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมาร่วมกันต่อไป
 • เอกอัครราชทูตนำนักธุรกิจสำรวจเส้นทาง India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway
  เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และนักธุรกิจไทยสำรวจโอกาสด้านเศรษฐกิจตามเส้นทาง India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway ซึ่งเป็นเส้นทางบกเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างตลาดใหญ่ของอินเดียกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีนักธุรกิจไทยจำนวน ๑๐ คนจากสาขาธุรกิจที่หลากหลาย เช่น การเงินและธนาคาร โลจิสติกส์และพลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ อาหารและเครื่องดื่อม และการบริหารจัดการน้ำ ร่วมเดินทางด้วย
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สนับสนุนการสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลด้านกฎหมายและภาษีของเมียนมาแก่ภาคเอกชนไทย
  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ร่วมงานสัมมนาประจำปี (Myanmar Update #3) ของสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar – TBAM) ซึ่งเน้นการให้สมาชิกรับทราบถึงกฎหมายและระบบภาษีล่าสุดของเมียนมา โดยในปีนี้ TBAM ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น นาย Aung Naing Oo อธิบดีกรมบริหารการลงทุนและบริษัทเมียนมา มาบรรยายเรื่องกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ ซึ่งเพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ รวมทั้งเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายชั้นนำ เช่น Baker & Mckenzie, Tilleke & Gibbins และ Deloitte มาให้ข้อมูลความแตกต่าง และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างกฎหมายการลงทุนฉบับเก่า และฉบับใหม่ ตลอนจนกฎระเบียบใหม่ ๆ ของกระทรวงพาณิชย์เมียนมา และภาพรวมระบบภาษีของเมียนมา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑๕๐ คน
 • ไทยพร้อมแบ่งปันประสบการณ์การผลิตพลาสติกกับเมียนมา
  เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว “Serving the Growth of Myanmar’s Plastic Manufacturers” ของบริษัท Reed Tradex ที่โรงแรม Chatrium ณ กรุงย่างกุ้ง และกล่าวปาฐกถาเรื่อง “นโยบายของรัฐบาลไทยในการสนับสนุน ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับเมียนมา”
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้ง
  เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งต่อนายตัน ซิน อธิบดีกรมพิธีการทูตเมียนมา ที่กระทรวงการต่างประเทศเมียนมา เนปยีดอ
 • ไทยพร้อมแบ่งปันประสบการณ์ด้านการส่งเสริมแบรนด์ท้องถิ่นกับเมียนมา
  เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ อุปทูต ได้กล่าวเปิดงานแสดงสินค้า “สุดยอดแบรนด์ไทย ๒๕๖๐” ที่โรงแรม Melia กรุงย่างกุ้ง ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าสุดยอดแบรนด์ไทย ครั้งที่ ๒ จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย งานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนไทยในการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจกับเมียนมา และ การเสริมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ภาพยนตร์แอนิเมชั่น "ฟ้าทอฝัน" ชุดที่ ๑

ที่ตั้ง

No.94, Pyay Road,
Dagon Township Yangon
The Republic of The Union of Myanmar

Tel. (951) 222-784,226-721,226-728
Fax. (951) 221-713
Email.
thaiembassyygn@gmail.com

VisaHours :
Application for Visa/Legalization 09.00-11.30
Collection of Visa / Legalization 14.00-17.00

 

ปฏิทิน 

ดูทั้งหมด
 • บัตรสมาชิกไทยแลนด์อีลิท
 • ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเมียนมาร์
 • Thailandrising
 • Thaiembassies and Consulates
 • aseanfoundation