• JOB VACANCY Security Guard – 1 Position (Permanent Staff) Contact :   Royal Thai Embassy Phone Number: 222-784, 226-721, 226-728 E-mail: thaiembassyygn@gmail.com

พระบรมมหาราชวัง
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • สถานเอกอัครราชทูตฯ ชี้แจงเรื่องโอกาสการลงทุนในสาขาไฟฟ้าให้แก่คณะนักธุรกิจไทย New
  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ อัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ให้การต้อนรับนายปัญญา วุฒิประจักษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี และคณะ โดยอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปเรื่องนโยบาย และทิศทาง การลงทุนด้านไฟฟ้าในเมียนมา โดยเน้นเรื่องความสำคัญของธุรกิจไฟฟ้าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของเมียนมา รวมทั้งศักยภาพของรัฐต่าง ๆ ของเมียนมาที่ติดกับชายแดนไทยในการลงทุนด้านพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานน้ำ นอกจากนี้ อัครราชทูตฯ ยังได้ผลักดันให้นักลงทุนไทยดำเนินงานตามแนวปฏิบัติด้านธุรกิจที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการลงทุน รวมทั้งการจัดกิจกรรม CSR ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในเมียนมา
 • Thailand Scholarships (Year 2018) by the Office of the Higher Education Commission (OHEC), Ministry of Education of Thailand New
  The Office of the Higher Education Commission (OHEC), Ministry of Education, Thailand, in cooperation with Thai universities invites nationals of Cambodia, Laos, and Myanmar to apply for Thailand Scholarships for academic year 2018. Up to 32 scholarships will be granted to students and faculty members of higher education institutions or general public in Cambodia, Laos, and Myanmar to further their master’s degree or doctoral degree study in Thailand in international programmes offered by Thai higher education institutions. Tuition fees, living allowances and accommodation, travel, textbooks, as well as health and accident insurance expenses will be supported by Thai higher education institutions and OHEC.
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง บรรยายเรื่องความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาให้แก่คณะนักธุรกิจไทย New
  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง และสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา ได้ให้การต้อนรับนายกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคณะ โดยเอกอัครราชทูตฯได้บรรยายเรื่องภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-เมียนมา ซึ่งรวมถึงนโยบายของรัฐบาลไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน นโยบายต่อประเทศเมียนมา รวมทั้งการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในพื้นที่ที่ลงทุน แบ่งปันประสบการณ์ด้านการพัฒนาภาคการเงิน ตลอดจนส่งเสริมการเชื่อมโยงกับภาคเอกชนประเทศอื่น ๆ เพื่อร่วมกันสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมียนมา
 • เอกอัครราชทูตกล่าวเปิดงานส่งเสริมการลงทุนที่รัฐกะเหรี่ยง
  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้กล่าวเปิดงาน Kayin State Investment Fair ที่เมืองพะอัน รัฐกะเหรี่ยง ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการการลงทุนแห่งเมียนมา และ Japan International Cooperation Agency (JICA) โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นเรื่องความสำคัญที่รัฐบาลไทยให้กับการพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งรวมถึงการอำนวยความสะดวก การส่งเสริมการค้าการลงทุน การติดต่อในระดับประชาชน และการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งย้ำถึงความสำคัญของด่านแม่สอด – เมียวดี ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและเมียนมาอาจหารือเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มการอำนวยความสะดวกในการผ่านแดนระหว่างกัน ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ชี้ให้เห็นถึงความพร้อมและความสนใจของภาคเอกชนไทยที่จะลงทุนและร่วมมือกับรัฐกะเหรี่ยงและฝ่ายเมียนมาในการพัฒนาประเทศต่อไปด้วย
 • เอกอัครราชทูตนำคณะนักธุรกิจไทยเข้าพบหารือกับภาครัฐและภาคเอกชนรัฐกะเหรี่ยง
  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำคณะนักธุรกิจไทย จำนวน 16 คน เข้าเยี่ยมคารวะนาง Nang Khin Htwe Myint มุขมนตรีรัฐกะเหรี่ยง และนาย Saw Han Aye ประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมรัฐกะเหรี่ยง ที่เมืองพะอัน เมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยง เพื่อรับฟังนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลรัฐกะเหรี่ยง และสาขาที่รัฐกะเหรี่ยงให้ความสำคัญ รวมทั้งศึกษาโอกาสความร่วมมือของนักธุรกิจไทยในรัฐกะเหรี่ยง ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทยได้นำเสนอสินค้าและบริการที่รัฐกะเหรี่ยงให้ความสนใจ
สารคดี ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

ภาพยนตร์แอนิเมชั่น "ฟ้าทอฝัน" ชุดที่ ๑

ที่ตั้ง

No.94, Pyay Road,
Dagon Township Yangon
The Republic of The Union of Myanmar

Tel. (951) 222-784,226-721,226-728
Fax. (951) 221-713
Email.
thaiembassyygn@gmail.com

VisaHours :
Application for Visa/Legalization 09.00-11.30
Collection of Visa / Legalization 14.00-17.00

 

ปฏิทิน 

ดูทั้งหมด
 • บัตรสมาชิกไทยแลนด์อีลิท
 • ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเมียนมาร์
 • Thailandrising
 • Thaiembassies and Consulates
 • aseanfoundation