ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุล : เดือน ก.ค. 2563 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับอนุญาตให้จัดเที่ยวบินนำคนไทยในเกาหลีใต้เดินทางกลับประเทศไทย จำนวน 6 เที่ยวบิน  News

ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุล : เดือน ก.ค. 2563 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับอนุญาตให้จัดเที่ยวบินนำคนไทยในเกาหลีใต้เดินทางกลับประเทศไทย จำนวน 6 เที่ยวบิน

ตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่องเงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า คนไทยในเกาหลีใต้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทยยังจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือรับรองการเดินทางกลับจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และเดินทางกลับด้วยเที่ยวบินที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย (repatriation flight) รวมทั้งจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขการเดินทางกลับตามแนวปฏิบัติเดิมเช่นเดียวกับช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในเดือน ก.ค. 2563 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับอนุญาตให้จัดเที่ยวบินนำคนไทยในเกาหลีใต้เดินทางกลับประเทศไทย จำนวน 6 เที่ยวบิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้