ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ  :  ประกาศวันหยุดสถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำปี 2562 (2) News

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ : ประกาศวันหยุดสถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำปี 2562 (2)