ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ  :  ประกาศวันหยุดสถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำปี 2562 และ 2563 News

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ : ประกาศวันหยุดสถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำปี 2562 และ 2563