กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต 

ดูทั้งหมด

ทุนการศึกษา 

ดูทั้งหมด

ที่อยู่] 653-7 ฮันนัม-ดง, ยงซาน-กู,โซล
           140-210
[โทร]   02-790-2955,  02-795-0095, 
           02-795-3098, 02-795-3253
[โทรสาร]  02-798-3448
[อีเมล์] thaisel@mfa.go.th

-----------------------------------------------

เวลาทำการ
[ฝ่ายกงสุล]
(วันจันทร์ - ศุกร์) 09.00 – 12.00น. และ 13.00 – 15.30น.

[ฝ่ายวีซ่า]
(วันจันทร์ - ศุกร์) 09.00 – 12.00น.