ข่าวเด่น : มูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบเงินช่วยเหลือคนเมียนมาที่ประสบอุทกภัย News

ข่าวเด่น : มูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบเงินช่วยเหลือคนเมียนมาที่ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และนายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ อัครราชทูต ได้เข้าร่วมในพิธีบริจาคเงินจากคนไทยเพื่อช่วยเหลือคนเมียนมาที่ประสบเคราะห์กรรมจากอุทกภัย โดยศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรองประธานกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย (โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ) ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่ นายแพทย์ วิน เมี๊ยต เอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสดิการสังคม การบรรเทาทุกข์ และการตั้งถิ่นฐานใหม่เมียนมา ที่โรงแรม Hilton กรุงเนปยีดอ พร้อมนี้ นายแพทย์ วิน เมี๊ยต เอ ได้แสดงความขอบคุณต่อไมตรีจิตของประชาชนชาวไทย

* * * * *