ข่าวเด่น : ข่าวสารนิเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง News

ข่าวเด่น : ข่าวสารนิเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ พลเอกอาวุโส มิน อ่อง ไหล่ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาได้เดินทางมาลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง โดยมีนายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ให้การต้อนรับ ซึ่งข้อความถวายความอาลัยของผู้บัญชาการทหารสูงสุดมีใจความสำคัญว่า

“ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดเป็นอย่างมากที่ได้รับทราบข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งถือเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของราชอาณาจักรไทย

การอุทิศพระองค์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาของราชอาณาจักรไทยและของภูมิภาคจะจารึกไว้ในความทรงจำอย่างสูงยิ่ง

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ไม่อาจมีผู้ใดแทนที่ได้ในประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรไทย และจะเป็นที่จดจำของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าตราบนิรันดร์กาล ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งไปยังพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนชาวไทย

ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้ดวงพระวิญาญาณของพระองค์ทรงสถิตย์อยู่บนสรวงสรรค์”                                           

ในการสนทนากับเอกอัครราชทูตฯ หลังการลงนาม พลเอกอาวุโส มิน อ่อง ไหล่ ได้กล่าวว่าประชาชนชาวเมียนมาร์มีความเคารพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมาพระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อสันติภาพและความสงบร่มเย็นไม่เฉพาะกับประเทศไทยแต่ยังรวมถึงโลกด้วย ซึ่งพระราชกรณียกิจของพระองค์ได้ช่วยวางรากฐานความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับเมียนมาร์ให้แน่นแฟ้นและจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต

* * * * *