ข่าวเด่น : ระหว่างวันที่ 12-18 สิงหาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำเมียนมา และกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา ร่วมกันจัดงาน “ASEAN Week 2019: Colourful Threads, Diverse Patterns, One ASEAN” นิทรรศการแสดงชุดประจำชาติอาเซียน ณ ห้างสรรพสินค้า Junction City กรุงย่างกุ้ง News

ข่าวเด่น : ระหว่างวันที่ 12-18 สิงหาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำเมียนมา และกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา ร่วมกันจัดงาน “ASEAN Week 2019: Colourful Threads, Diverse Patterns, One ASEAN” นิทรรศการแสดงชุดประจำชาติอาเซียน ณ ห้างสรรพสินค้า Junction City กรุงย่างกุ้ง

ระหว่างวันที่ 12-18 สิงหาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำเมียนมา และกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา ร่วมกันจัดงาน “ASEAN Week 2019: Colourful Threads, Diverse Patterns, One ASEAN” นิทรรศการแสดงชุดประจำชาติอาเซียน ณ ห้างสรรพสินค้า Junction City กรุงย่างกุ้ง

งานดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อแสดงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ผ่านทางชุดประจำชาติและสิ่งทอของแต่ละประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักในการเป็นประชาคมอาเซียน และยังเป็นการเฉลิมฉลองการประกาศให้ปี 2562 เป็นปีวัฒนธรรมอาเซียน และการครบรอบวันก่อตั้งอาเซียน วันที่ 8 สิงหาคม อีกด้วย

พิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก อู จ่อ ติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศเมียนมาพร้อมภริยา มาร่วมงานและกล่าวเปิด จากนั้น เอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลามประจำเมียนมา ได้ขึ้นกล่าวในฐานะผู้แทนเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน และทั้งหมดได้ร่วมกันทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ

* * * * *