ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามในสมุดถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ ๘๗ พรรษา เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ News

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามในสมุดถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ ๘๗ พรรษา เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในกรุงย่างกุ้งและคู่สมรส พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา ภาคเอกชน และชุมชนไทยในเมียนมา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามในสมุดถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ ๘๗ พรรษา ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

* * * * *