ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง  ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๓ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำโดย พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้บรรยายพิเศษในหัวข้อการเมืองและเศรษฐกิจของเมียนมาให้แก่คณะด้วย

* * * * *