ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตของกลุ่มประเทศอาเซียนประจำเมียนมา  เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศเมียนมา News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตของกลุ่มประเทศอาเซียนประจำเมียนมา เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศเมียนมา

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับเอกอัครราชทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตของกลุ่มประเทศอาเซียนประจำเมียนมา ได้เข้าเยี่ยมคารวะร่วม (Joint Courtesy Call) กับนายตอง ตุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศเมียนมาและประธานคณะกรรมการการลงทุนเมียนมา (Myanmar Investment Commission – MIC) โดยมีนาย Zaw Min Win ประธานสหพันธ์สภาหอการค้าและอุตสาหกรรม มม. (Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry – UMFCCI) ดร. Aung Tun Thet กรรมการ MIC และเลขาธิการ Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development in Rakhine (UEHRD) นาย Aye Lwin กรรมการ MIC และ ดร. Marlar Myo Nyunt รองอธิบดีกรมบริหารการลงทุนและบริษัท (Directorate of Investment and Company Administration – DICA) เข้าร่วมด้วย ณ โรงแรม Novotel Yangon Max กรุงย่างกุ้ง

การหารือเต็มไปด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตร โดยฝ่ายเมียนมาเน้นย้ำพัฒนาการด้านเศรษฐกิจของเมียนมา ได้แก่ การประกาศแผนพัฒนาเมียนมาอย่างยั่งยืน (Myanmar Sustainable Development Plan – MSDP) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนต่างประเทศเข้าไปลงทุนในเมียนมา ฝ่ายเมียนมายังแสดงความชื่นชมต่อการลงทุนในเมียนมาของภาคเอกชนจากกลุ่มประเทศอาเซียนและพร้อมที่จะจัดกิจกรรมต่อยอดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนต่อไปในอนาคต

* * * * *