ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาโรคเกี่ยวกับหูและการได้ยิน ให้บริการแก่ชาวเมียนมา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ Hpa-an General Hospital  เมืองพะอัน รัฐกะเหรี่ยง News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาโรคเกี่ยวกับหูและการได้ยิน ให้บริการแก่ชาวเมียนมา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ Hpa-an General Hospital เมืองพะอัน รัฐกะเหรี่ยง

ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิ หู คอ จมูก ชนบท ได้ดำเนินโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคหู ผ่าตัด และตรวจวัดการได้ยินแก่ชาวเมียนมาที่มีโรคเกี่ยวกับหู และปัญหาการได้ยิน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ โรงพยาบาลกลางพะอัน เมืองพะอัน รัฐกะเหรี่ยง ตลอดทั้ง 3 วันของการออกหน่วย มีผู้เข้ารับการตรวจรักษา 371 ราย เข้ารับการผ่าตัด 54 ราย การตรวจวัดการได้ยิน 110 ราย และการมอบเครื่องช่วยฟัง 14 ราย นอกจากนั้น คณะแพทย์ยังได้ทำการบริจาคยาที่เหลือจากการออกหน่วยแก่โรงพยาบาลเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยต่อไป

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการออกหน่วยแพทย์ พร้อมนาย Saw Chit Khin ประธานสภารัฐกะเหรี่ยง นาย Than Naing รัฐมนตรีการวางแผนและการคลังรัฐกะเหรี่ยง และนาย Bo Bo Waing รัฐมนตรีกระทรวงการสังคมรัฐกะเหรี่ยง ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำความสำคัญของโครงการดังกล่าวที่มีต่อการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน (People-to-people relations) และสะท้อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Natural-Strategic Partnership) ของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะรัฐกะเหรี่ยงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากมีที่ตั้งติดกับพรมแดนไทย และมีสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาสองแห่ง จึงเป็นประตูหน้าด่านที่จะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการค้า การลงทุน การคมนาคม รวมทั้งจะเป็นจุดเชื่อมโยงของเมียนมาไปสู่ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคด้วย

* * * * *