ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง มอบเงินบริจาคให้แก่สภากาชาดเมียนมา  เพื่อกิจกรรมความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง มอบเงินบริจาคให้แก่สภากาชาดเมียนมา เพื่อกิจกรรมความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อส่งเสริมการดำเนินการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในเมียนมา ให้แก่ศาสตราจารย์ ดร. Nang Htawn Hla รองประธานสภากาชาดเมียนมา (Myanmar Red Cross Society - MRCS) ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภากาชาดทั้งสองประเทศ รวมทั้งโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับสภากาชาดเมียนมาในอนาคตต่อไป

* * * * *