ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ “Dazzling Shade of Thai Treasure”  จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ “Dazzling Shade of Thai Treasure” จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้กล่าวเปิดและร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ “Dazzling Shades of Thai Treasure” จัดโดยการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมพูลแมน ย่างกุ้งเซ็นเตอร์พอยท์ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ในงานดังกล่าว มีผู้แทนระดับสูงจากไทย ซึ่งได้ร่วมกล่าวเปิดงานด้วย คือ นายธเนศร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนที่มีเกียรติฝ่ายเมียนมา ได้แก่ นาย Htay Aung อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยว และ นาย Naing Win ผู้อำนวยการสำนักงานกระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยวประจำภาคย่างกุ้ง ตลอดจนนักธุรกิจชั้นนำ

กิจกรรมครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยแก่ชาวเมียนมา ซึ่งเดินทางไปไทยเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี ขณะเดียวกัน เอกอัครราชทูต
ณ กรุงย่างกุ้ง ได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ และในกรอบความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
การเชื่อมโยงระหว่างจุดเชื่อมโยงในอาเซียน (Connecting of Connectivities) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวอาเซียน รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของอาเซียน

* * * * *