ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เข้าร่วมพิธีฉลอง ครบรอบ ๓๐ ปี การลงทุนในเมียนมา  ของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิต  News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เข้าร่วมพิธีฉลอง ครบรอบ ๓๐ ปี การลงทุนในเมียนมา ของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิต

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ร่วมพิธีฉลองครบรอบ ๓๐ ปี ของการลงทุนของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิต (ปตท. สผ.) ในเมียนมา ในโอกาสนี้
ผู้แทนระดับสูงของประเทศไทย คือ ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมทั้งผู้แทนภาครัฐและเอกชนของไทยและเมียนมาได้ให้เกียรติร่วมการฉลองความสำเร็จดังกล่าว

ปตท. สผ. ได้เข้ามาลงทุนในการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติในเมียนมามายาวนานกว่า ๓๐ ปี ในปัจจุบัน ปตท. สผ. มีโครงการในเมียนมาทั้งสิ้น ๗ โครงการ ประกอบด้วย แท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ
๓ โครงการ และโครงการสำรวจแหล่งก๊าซธรรมชาติ ๔ โครงการ ในบริเวณอ่าวเมาะตะมะและบนฝั่งเมียนมา

* * * * *