ข่าวเด่น : พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  News

ข่าวเด่น : พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 09.15 น. นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ฯ หัวหน้าและผู้แทนส่วนราชการในกรุงย่างกุ้งและคู่สมรส พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมนักธุรกิจไทย ภาคเอกชน และชุมชนไทยในเมียนมา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสเดียวกันนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดสมุดลงนามให้ชาวไทยในเมียนมาลงนามถวายพระพรแก่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ระหว่างวันที่ 3 – 10 มิถุนายน 2562