ข่าวเด่น : พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒ News

ข่าวเด่น : พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ฯ หัวหน้าและผู้แทนส่วนราชการในกรุงย่างกุ้งและคู่สมรส พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมนักธุรกิจไทย ภาคเอกชน และชุมชนไทยในเมียนมา ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดสมุดลงนามให้ชาวไทยในเมียนมาลงนามถวายพระพรในโอกาสมหามงคลดังกล่าวด้วยแล้ว ระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นอกจากนี้ ยังได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ด้วย