กระทรวงการต่างประเทศ

Address

No.94, Pyay Road,
Dagon Township Yangon
The Republic of The Union of Myanmar

Tel. (951) 222-784,226-721,226-728
Satellite Phone : (02)354-6200,(02)354-6201
Fax. (951) 221-713
Satellite Fax : (02)354-6198
Email. thaiembassyygn@gmail.com

Map