กระทรวงการต่างประเทศ

ที่อยู่ / โทรศัพท์ / อีเมล์

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

ที่อยู่ : 11 East, Diamond Peninsula, Yannan 3rd Road, Qujiang New District, Xi’an, Shaanxi, PRC 710061

โทรศัพท์ : (+86) 29 8931 2831 / 2863

โทรสาร : (+86) 29 8931 2935

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : thaixian@outlook.com