กระทรวงการต่างประเทศ

วันเวลาทำการ - วันหยุดราชการ

 

Office Hours: Monday-Friday 09.00-12.00 hrs. and 13.30-17.00 hrs.