ข่าวเด่น : รองกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมกิจกรรมพบปะสื่อมวลชน (Media Networking) จัดโดย ททท. สำนักงานเฉิงตู News

ข่าวเด่น : รองกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมกิจกรรมพบปะสื่อมวลชน (Media Networking) จัดโดย ททท. สำนักงานเฉิงตู

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 นายธวัช สุมิตรเหมาะ รองกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะสื่อมวลชน (Media Networking) ในพื้นที่นครซีอาน ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเฉิงตู ณ ร้านหนังสือ Yanjiyou ห้างสรรพสินค้า Joy City

รองกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวต้อนรับสื่อมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และสรุปข้อมูลการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับมณฑลส่านซีว่ามีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่ดี โดยในปี 2561 มีนักท่องเที่ยวจากมณฑลส่านซีเดินทางไปประเทศไทยกว่า 3 แสนคน และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางมามณฑลส่านซีกว่า 1 หมื่นคน ปัจจุบัน ประเทศไทยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่ง ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน