ข่าวเด่น : กงสุลเข้าร่วมนิทรรศการฉลองการครบรอบ 40 ปีนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศ ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มณฑลส่านซี News

ข่าวเด่น : กงสุลเข้าร่วมนิทรรศการฉลองการครบรอบ 40 ปีนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศ ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มณฑลส่านซี

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 นางสาวพรชนก สระสรม กงสุล เข้าร่วมนิทรรศการฉลองการครบรอบ 40 ปีนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศ ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มณฑลส่านซี ตามคำเชิญของสำนักงานการต่างประเทศมณฑลส่านซี โดยมีนายหยาง ไป๋ฉี ผู้อำนวยการฝ่ายกงสุล สำนักงานการต่างประเทศมณฑลส่านซีให้การต้อนรับ พร้อมคณะผู้แทนกงสุลได้แก่ (1) นาย Hoy Pichravuth กงสุลใหญ่กัมพูชา (2) นาย Kim Byung Kwan กงสุลใหญ่เกาหลีใต้ และ (3) นาย Mohd Amran Md Ali รองกงสุลมาเลเซีย เข้าร่วมด้วย

 

นิทรรศการฯ แบ่งพื้นที่การจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) พื้นที่จัดแสดงภาพถ่ายความเป็นมาของมณฑลส่านซีก่อนนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศกว่า 500 ภาพ และ (2) พื้นที่จัดแสดงภาพถ่ายมณฑลส่านซีภายหลังนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศ อนึ่ง นิทรรศการฯ เปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561 – 10 มกราคม 2562

 

ในการนี้ กงสุลได้ให้สัมภาษณ์สื่อโทรทัศน์ท้องถิ่น Shaanxi Satellite TV และหนังสือพิมพ์ Shaanxi Daily ในโอกาสร่วมแสดงความยินดีในวาระการครบรอบ 40 ปีนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศ ซึ่งจีนใช้เวลาเพียง 40 ปีในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่หนึ่งในประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจแห่งโลกตะวันออก ในนามของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน พร้อมที่จะร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชนของมณฑลส่านซีและเขตอาณา เพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางความร่วมมือในมิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย