ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าเยี่ยมคารวะรองอธิบดีสำนักงานมรดกทางวัฒนธรรมมณฑลส่านซี ในโอกาสคณะผู้แทนกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เยือนนครซีอาน News

ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าเยี่ยมคารวะรองอธิบดีสำนักงานมรดกทางวัฒนธรรมมณฑลส่านซี ในโอกาสคณะผู้แทนกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เยือนนครซีอาน

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 นางสาวอรชา ธนากร กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากรและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายเฉียน ซวี่ขุย (Qian Xukui) รองอธิบดีสำนักงานมรดกทางวัฒนธรรมมณฑลส่านซี ในโอกาสการประชุมหารือเพื่อนำโบราณวัตถุจากสุสานจักรพรรดิจิ๋นซีไปจัดแสดง ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีนายหวัง เวยหลิน (Wang Weilin) รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มณฑลส่านซี นายอู๋ ไห่ยวิน (Wu Haiyun) รองผู้อำนวยการสำนักงานแลกเปลี่ยนวัตถุโบราณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มณฑลส่านซี นางหลิว เจียงอิง (Liu Jiangying) ผู้ประสานงานโครงการร่วมให้การต้อนรับ

ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ประชุมร่วมกับคณะผู้แทนกรมศิลปากรและสำนักงานแลกเปลี่ยนวัตถุโบราณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มณฑลส่านซี เกี่ยวกับโครงการนำวัตถุโบราณจากสุสานจักรพรรดิจิ๋นซีไปจัดแสดงที่ประเทศไทยระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2562 ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงพื้นฐานร่วมกัน ซึ่งจะได้เร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมต่อไป