ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ มหาวิทยาลัย Northwest Agricultural & Forestry University เมืองหยางหลิง มณฑลส่านซี News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ มหาวิทยาลัย Northwest Agricultural & Forestry University เมืองหยางหลิง มณฑลส่านซี

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 นางสาวอรชา ธนากร กงสุลใหญ่ พร้อมด้วยนายธวัช สุมิตรเหมาะ รองกงสุลใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ มหาวิทยาลัย Northwest Agricultural & Forestry University (NWAFU) เมืองหยางหลิง มณฑลส่านซี โดยมีนายหลัว จวิน (Luo Jun) รองอธิการบดี นายเฉียว เหวินจวิน (Qiao Wenjun) รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนนานาชาติ ศาสตราจารย์เผย จื้อเชา (Pei Zhichao) คณบดีคณะการศึกษานานาชาติ ศาสตราจารย์ซุน กวางยวี (Sun Guangyu) อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาเอกสาขาโรคพืชวิทยาให้การต้อนรับ นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยังได้เข้าพบนางหยู อิง (Yu Ying) รองคณบดีคณะการศึกษานานาชาติ เพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย หลังจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ได้เยี่ยมชมหอพักนักศึกษา และพิพิธภัณฑ์ด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยด้วย