ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เยี่ยมชมสำนักงานหนังสือพิมพ์ Xi'an Daily News

ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เยี่ยมชมสำนักงานหนังสือพิมพ์ Xi'an Daily

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 น.ส. อรชา ธนากร กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน พร้อมด้วยนายธวัช สุมิตรเหมาะ รองกงสุลใหญ่ ได้เดินทางเยี่ยมชมสำนักงานหนังสือพิมพ์ Xi'an Daily โดยมีนาย Cheng Jianshe บรรณาธิการ ให้การต้อนรับ

 

หนังสือพิมพ์ Xi'an Daily และ Xi'an Evening News เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีอิทธิพลในนครซีอาน เสนอข่าวการเมือง และเหตุการณ์สำคัญในนครซีอานและมณฑลส่านซี มียอดจำหน่าย 300,000 ฉบับ/วัน และมีผู้ติดตามทางอินเทอร์เน็ตประมาณ 15 ล้านคน/วัน (มณฑลส่านซีมีประชากร 38 ล้านคน)