ข่าวเด่น : รองกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ Shaanxi Broadcasting Corporation (SXBC) News

ข่าวเด่น : รองกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ Shaanxi Broadcasting Corporation (SXBC)

เมื่อวันที่ 16 และ 19 พฤศจิกายน 2561 สถานีวิทยุและโทรทัศน์มณฑลส่านซี (Shaanxi Broadcasting Corporation: SXBC) ได้มาสัมภาษณ์นายธวัช สุมิตรเหมาะ รองกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน และบันทึกภาพการปฏิงานของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

ในการนี้ รองกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ การให้บริการด้านการตรวจลงตรา (Visa) และการยกเลิกค่าธรรมเนียม Visa on Arrival (VoA) ชั่วคราว 2 เดือน รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ในรายการข่าว Shaanxi News ทางสถานี SXBC

สถานี SXBC ก่อตั้งเมื่อปี 2492 เป็นองค์กรสื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลส่านซี ครอบคลุมสื่อแขนงต่างๆ อาทิ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เนตด้วย สำหรับรายการข่าว Shaanxi News เป็นรายการที่สำคัญที่สุดของสถานี SXBC มีผู้ติดตามชมรายการเป็นจำนวนมาก