ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองการก่อตั้งมหาวิทยาลัยซีอานเผยหัว (Xi’an Peihua University) ครบรอบ 90 ปี  News

ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองการก่อตั้งมหาวิทยาลัยซีอานเผยหัว (Xi’an Peihua University) ครบรอบ 90 ปี

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 น.ส. อรชา ธนากร กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองการก่อตั้งมหาวิทยาลัยซีอานเผยหัว (Xi’an Peihua University) ครบรอบ 90 ปี ณ มหาวิทยาลัยซีอานเผยหัว วิทยาเขตฉางอัน


พิธีเปิดฯ มีนายหู จวิ้นเซิง (Hu Junsheng) เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมหาวิทยาลัยฯ เป็นเจ้าภาพ และนายเจียง ปัว (Jiang Bo) ประธานมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังมีนายหลี่ ยิ่งฟาง (Li Yingfang) อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ นายเกา หยาง (Gao Yang) รองเลขานุการรัฐบาลมณฑลส่านซี นายต่ง เสี่ยวหลง (Dong Xiaolong) เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษามณฑลส่านซีขึ้นกล่าวปาฐกถา โดยมีคณะกงสุลต่างประเทศประจำนครซีอาน นักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วมกว่า 4,000 คน


กิจกรรมภายในงานฯ ประกอบด้วยการร่วมร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัยฯ การกล่าวสุนทรพจน์ของผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยและผู้แทนรัฐบาลมณฑลส่านซี และการจัดแสดงนิทรรศการประวัติและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยตลอด 90 ปีที่ผ่านมา