ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเฉิงตู และโรงแรมแชงกรี-ลา นครซีอาน ร่วมกันจัดงานสัปดาห์อาหารและวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2561 (2018 Thai Food and Cultural Week) News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเฉิงตู และโรงแรมแชงกรี-ลา นครซีอาน ร่วมกันจัดงานสัปดาห์อาหารและวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2561 (2018 Thai Food and Cultural Week)

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเฉิงตู และโรงแรมแชงกรี-ลา นครซีอาน ร่วมกันจัดงานสัปดาห์อาหารและวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2561 (2018 Thai Food and Cultural Week) ระหว่างวันที่ 14-21 กันยายน 2561 ณ ห้องอาหาร Siam Garden โรงแรมแชงกรี-ลา นครซีอาน มณฑลส่านซี

ในพิธีเปิดฯ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 นางสาวอรชา ธนากร กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน และนาย Markus Christ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแชงกรี-ลา นครซีอาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยในพิธีเปิดฯ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐของมณฑลส่านซีและนครซีอาน อาทิ สำนักงานการต่างประเทศมณฑลส่านซี สำนักงานพาณิชย์มณฑลส่านซี สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมณฑลส่านซี สำนักงานการต่างประเทศนครซีอาน มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง และมหาวิทยาลัย Xi'an International Studies University คณะผู้แทนทางการทูตจากต่างประเทศประจำนครซีอาน ได้แก่ สถานกงสุลใหญ่กัมพูชา มาเลเซีย และเกาหลีใต้ รวมทั้งยังมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาคเอกชน สื่อมวลชน และคณะผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมในพิธีเปืดฯ ด้วย

กิจกรรมภายในงานฯ ประกอบด้วยการจัดแสดงและร่วมรับประทานอาหารไทยจากเชฟโรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่ การแสดงนาฏศิลป์จากคณะอัครนาฏย และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทย