ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม China (Lanzhou) Investment and Trade Fair (หลาน เชี่ย หุ้ย) ครั้งที่ 24 ณ นครหลานโจว มณฑลกานซู News

ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม China (Lanzhou) Investment and Trade Fair (หลาน เชี่ย หุ้ย) ครั้งที่ 24 ณ นครหลานโจว มณฑลกานซู

ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 น.ส. อรชา ธนากร กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน น.ส. พรชนก สระสรม กงสุล และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม China (Lanzhou) Investment and Trade Fair (หลาน เชี่ย หุ้ย) ครั้งที่ 24 ณ นครหลานโจว ตามคำเชิญของสำนักงานการต่างประเทศมณฑลกานซู พร้อมด้วยนายวิทิต ธีระมังคลานนท์ อุปทูตฝ่ายพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และคณะผู้แทนจากต่างประเทศ อาทิ อาเซอร์ไบจาน เกาหลีใต้ มาเลเซีย เนปาล สเปน และเวียดนาม โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Tang Renjian ผู้ว่าการมณฑลกานซู และเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมฯ ณ โรงแรม Ningwozhuang

พิธีเปิดฯ มีนาย Chen Xiaoguang รองประธานที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ นาย Lin Duo เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมณฑลกานซู และนาง Gao Yan รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จีน เป็นประธานร่วม โดยมีนาย Teo Chee Hean รองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ นาย Noh Young-min เอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ และผู้แทนจากประเทศต่างๆ เข้าร่วม

งานมหกรรมหลาน เชี่ย หุ้ย จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2536 โดยเป็นเวทีส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลกานซู ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 24 โดยมีประเทศเกาหลีใต้และสิงคโปร์ร่วมเป็นประเทศเกียรติยศ และมณฑลกวางตุ้งเป็นมณฑลเกียรติยศ มีพื้นที่จัดแสดง 540,000 ตร.ม. มีวิสาหกิจเข้าร่วมกว่า 1,400 ราย ในงานมหกรรมฯ ครั้งนี้มีการลงนามในโครงการต่างๆ กับหน่วยงานในประเทศ และต่างประเทศกว่า 109 โครงการ (มากกว่าปีที่แล้ว 1.36 เท่า) มูลค่าการลงทุนรวม 79,075 ล้านหยวน (มากกว่าปีที่แล้ว13 เท่า) ส่วนใหญ่เป็นการลงนามความร่วมมือในกลุ่มธุรกิจการก่อสร้าง อุตสาหกรรมเหล็กและแปรรูปโลหะ อุตสาหกรรมยาและสมุนไพร อุตสาหกรรมเทคโนโลยี และการท่องเที่ยว

ในส่วนการออกร้านของไทยมี CP Group จำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารแปรรูป และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ยาหม่องสมุนไพร และขนมขบเคี้ยวจากธัญพืช