ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม World Xi'an Entrepreneurs Convention ครั้งที่ 2 News

ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม World Xi'an Entrepreneurs Convention ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2561 น.ส. อรชา ธนากร กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน พร้อมด้วย น.ส. พรชนก สระสรม กงสุล และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม World Xi’an Entrepreneurs Convention ครั้งที่ 2 ณ Shaanxi Great Theater พิธีเปิดมีนาย Wang Yongkang เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำนครซีอาน นาย Wei Zhengjun รองผู้ว่าการมณฑลส่านซี เป็นประธานร่วม พร้อมด้วยนาย Shangguan Jiqing นายกเทศมนตรีนครซีอาน และตัวแทนวิสาหกิจขนาดใหญ่ร่วมแสดงปาฐกถา

การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมขนาดใหญ่ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาเมืองไปสู่ความทันสมัยของนครซีอานโดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่

1. ภายในปี 2563 นครซีอานจะบริหารกิจการรัฐท้องถิ่นที่ผสมผสานความทันสมัย

2. ภายในปี 2578 นครซีอานจะเป็นหนึ่งในเมืองที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูงที่สุดเมืองหนึ่งของจีน ตามแนวคิด “International Center City”  ที่นครซีอานได้รับเลือกจากรัฐบาลจีนเป็นเมืองที่ 9 โดยจะมุ่งพัฒนา 3 ด้าน ดังนี้ (1) การเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของจีนตะวันตก โดยจะใช้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม และอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเป็นตัวชูโรง (2) การเป็นเมืองที่มีความนานาชาติและทันสมัย เพิ่มการจัดเวทีประชุมหารือนานาชาติ และใช้ประโยชน์จากเขตการค้าเสรีมณฑลส่านซีในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และ (3) การยกระดับศักยภาพของเมืองที่ไม่ติดทะเล เน้นการขนส่งทางบก (ราง+รถยนต์) และทางอากาศเป็นหลัก

3. ภายในปี 2593  นครซีอานจะเป็นเมือง International Center City อย่างสมบูรณ์