ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ใน “งานมหกรรมซีเชี่ยหุ้ยซือปั๋วหุ้ย” ครั้งที่ 22 News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ใน “งานมหกรรมซีเชี่ยหุ้ยซือปั๋วหุ้ย” ครั้งที่ 22

ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของไทย รวมถึงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยใน “งานมหกรรมการค้าและการลงทุนระหว่างจีนตะวันออกและตะวันตกเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนผ่านเส้นทางสายไหม” หรือ “งานมหกรรมซีเชี่ยหุ้ยซือปั๋วหุ้ย” ครั้งที่ 22 ณ หอจัดแสดงสินค้านานาชาติกรีนแลนด์ปิโก้ นครซีอาน มณฑลส่านซี

การออกร้านของประเทศไทยได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานฯ อย่างมาก โดยกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย

- การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการขอรับการตรวจลงตรา (การขอวีซ่า) รวมถึงการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการค้า และการท่องเที่ยวไทย

- การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านกิจกรรมสาธิตประกอบอาหารไทย และการฉายวีดิทัศน์เกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ไทย และละครไทย

- การประชาสัมพันธ์การนวดแผนไทยโดยร้าน Lanna Spring Spa และผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยสำหรับนวดผ่อนคลายยี่ห้อ I Plus Q ให้ผู้เข้าชมงานทดลองใช้บริการนวด และทดลองใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตูยังได้เชิญผู้ประกอบการร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า อาทิ ยาหม่องสมุนไพร ลูกประคบสมุนไพร สบู่สมุนไพร หมอนยางพารา และสินค้าหัตถกรรมประเภทไม้ อีกด้วย

งานมหกรรมซีเชี่ยหุ้ยซือปั๋วหุ้ย เป็นงานมหกรรมด้านการค้าการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลส่านซีและภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน การเข้าร่วมงานมหกรรมซีเชี่ยหุ้ยซือปั๋วหุ้ยเป็นโอกาสดีในการประชาสัมพันธ์ประเทศ สินค้า บริการ และวัฒนธรรมไทย ให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในหมู่ชาวจีน อีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและมณฑลส่านซีอีกด้วย