ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่กัมพูชา และสถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย จัดกิจกรรม ASEAN Sport Day ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่กัมพูชา และสถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย จัดกิจกรรม ASEAN Sport Day ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่กัมพูชา และสถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย จัดกิจกรรม ASEAN Sport Day in Xi’an ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University: XJTU)

พิธีเปิดฯ มีนาย Hoy Pichravuth กงสุลใหญ่กัมพูชาฯ นายสี กวง (Xi Guang) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง นาย Tan Li Lung กงสุลใหญ่มาเลเซียฯ และ น.ส. อรชา ธนากร กงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานร่วมกล่าวเปิดกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีนายหยาง ไป๋ฉี ผู้อำนวยการกองการกงสุล สำนักงานการต่างประเทศมณฑลส่านซี คณาจารย์ นักศึกษาไทย กัมพูชา และมาเลเซียที่กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การพลศึกษา และวิทยาลัยความร่วมมือนานาชาติ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง มหาวิทยาลัย Northwest มหาวิทยาลัย Northwestern Polytechnical มหาวิทยาลัย Xidian และมหาวิทยาลัย Xi’an Shiyou กว่า 100 คนเข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ด้วย

กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงประจำชาติจากนักศึกษาทั้งสามประเทศ การแข่งขันกีฬาที่ต้องใช้ไหวพริบ อาทิ เก้าอี้ดนตรี ปิดตาถือบอล วิ่งกระสอบ รวมถึงการแข่งขันฟุตบอล และการมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ นักกีฬาของไทยสามารถชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลและกีฬาอื่นๆ ได้เกือบทุกรายการ

อนึ่ง การจัดกิจกรรม ASEAN Sport Day in Xi’an มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาจากทั้งสามประเทศ และเป็นโอกาสให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในนครซีอาน มณฑลส่านซี ทั้งนี้ ปัจจุบันมีนักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียน (10 ประเทศ) ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงกว่า 240 คน