ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย ณ มหาวิทยาลัยซีอาน News

ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย ณ มหาวิทยาลัยซีอาน

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 นางสาวอรชา ธนากร กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน พร้อมด้วย น.ส. พรชนก สระสรม กงสุล และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย พิธีเปิดป้ายศูนย์การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกับมหาวิทยาลัยซีอาน ณ สถาบันกวนจง มหาวิทยาลัยซีอาน เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ


พิธีเปิดฯ มีนายจ้าว ฉางเป่า รองอธิการบดีสำนักงานการศึกษามณฑลส่านซี นายเฉิน กาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยซีอาน ผศ. ดร. หิรัญ ประสารการ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และกงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานร่วม โดยมีผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลมณฑลส่านซีและนครซีอาน คณาจารย์และ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และมหาวิทยาลัยซีอานเข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ด้วย


กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงชุดชนเผ่าฮั่นจากนักศึกษามหาวิทยาลัยซีอาน การกล่าวบทกวีจีน และการแสดงชุดสยามนิรมิตจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต การเปิดป้ายศูนย์การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกับมหาวิทยาลัยซีอาน และการเข้าชมเทศกาลการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย