ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University) และติดตามความเป็นอยู่ของนักศึกษาไทย News

ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University) และติดตามความเป็นอยู่ของนักศึกษาไทย

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 นางสาวอรชา ธนากร กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ได้เข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University) เพื่อติดตามความเป็นอยู่ของนักศึกษาไทย ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง นครซีอาน มณฑลส่านซี

การติดตามความชีวิตเป็นอยู่ของนักศึกษาไทยครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับโดยนายสี กวง (Xi Guang) รองอธิการบดี ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับทุนการศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นทุนรัฐบาลจีนที่มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงทูลเกล้าถวายเพื่อพระราชทานให้นักศึกษาไทย จำนวน 3 ทุน/ปี ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้แลกเปลี่ยนของที่ระลึกกับรองอธิการบดีฯ

หลังจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ได้พบหารือกับนายหม่า เถิง (Ma Teng) อาจารย์ที่ปรึกษา (ผู้ดูแลนักศึกษาต่างชาติ) และผู้แทนนักศึกษาไทย โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้สอบถามชีวิตความเป็นอยู่ และการเรียนของนักศึกษาไทย ภายหลังการพบหารือฯ กงสุลใหญ่ฯ ได้เยี่ยมชมหอพักนักศึกษา หอสมุด และโรงอาหาร และได้มอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้แทนนักศึกษาไทยด้วย