ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "2018 Belt and Road International Light Art Festival" เมืองหานเฉิง มณฑลส่านซี News

ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "2018 Belt and Road International Light Art Festival" เมืองหานเฉิง มณฑลส่านซี

เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวอรชา ธนากร กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน และคณะกงสุลประจำนครซีอาน ได้แก่ กงสุลใหญ่เกาหลีใต้ กัมพูชา และมาเลเซีย เข้าร่วมงาน "2018 Belt and Road International Light Festival" ณ เมืองหานเฉิง มณฑลส่านซี ในโอกาสนี้ คณะกงสุลฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายหลี่ จีหยวน เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เมืองหานเฉิง และนายฉู่ จิ่นเฟิง นายกเทศมนตรีเมืองหานเฉิงด้วย