ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอานบรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับมณฑลส่านซี กานซู่ และเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยให้แก่คณะอาจารย์และนายหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ 50 News

ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอานบรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับมณฑลส่านซี กานซู่ และเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยให้แก่คณะอาจารย์และนายหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ 50

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 นางสาวอรชา ธนากร กงสุลใหญ่ ณ นครซีอานได้ให้การต้อนรับพลเรือตรี โกเมศ สะอาดเอี่ยม เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ 50 รวม 30 คน ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้บรรยายสรุปข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจของมณฑลส่านซี กานซู และเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ซึ่งอยู่ภายใต้เขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ รวมถึงพัฒนาการที่สำคัญของนครซีอาน อาทิ เส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางราง “ฉางอันห้าว” เส้นทางรถไฟความเร็วสูงระหว่างนครซีอานและเมืองสำคัญต่างๆ ของจีน และการทดลองใช้หอคอยฟอกอากาศที่สูงที่สุดในโลก โดยคณะฯ ให้ความสนใจ และมีข้อซักถามกงสุลใหญ่ฯ ในประเด็นต่างๆ  เกี่ยวกับนครซีอานด้วย