ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดงานวันชาติไทย ประจำปี 2560 News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดงานวันชาติไทย ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ได้จัดงานวันชาติไทย วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา นครซีอาน โดยมีนางสาวอรชา ธนากร กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากนาง Yao Hongjuan อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลส่านซี เป็นผู้แทนมณฑลส่านซี รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติอื่น ๆ ได้แก่ นาย Cai Lanfang อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศนครซีอาน นาย Tang Yugang รองอธิบดีสำนักงานพาณิชย์มณฑลส่านซี นาย Li Jianhua รองประธานสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (CCPIT) มณฑลส่านซี คณะกงสุลใหญ่ต่างประเทศประจำนครซีอาน (เกาหลีใต้ กัมพูชา และมาเลเซีย) ผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานรัฐบาล และสถาบันการศึกษาต่างๆ ในมณฑลส่านซีและนครซีอาน ผู้บริหารและผู้แทนจากภาคธุรกิจและการท่องเที่ยว รวมถึงชุมชนชาวไทยในนครซีอานเข้าร่วมงาน รวมทั้งสิ้นประมาณ 250 คน