ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอานเข้าร่วมพิธีเปิดเส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ-นครซีอาน ของสายการบินนกสกู๊ต News

ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอานเข้าร่วมพิธีเปิดเส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ-นครซีอาน ของสายการบินนกสกู๊ต

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 นางสาวอรชา ธนากร กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมพิธีเปิดเส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ-นครซีอาน ของสายการบินนกสกู๊ต ณ ห้างสรรพสินค้า Capital Land Mall นครซีอาน
 
ในพิธีเปิดฯ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับสายการบินนกสกู๊ตที่เปิดเส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ-นครซีอาน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้นักเดินทางจากทั้งสองประเทศไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
 
ทั้งนี้ สายการบินนกสกู๊ตเริ่มให้บริการเส้นทางบินตรงฯ รอบปฐมฤกษ์ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โดยให้บริการบินสัปดาห์ละ 3 เที่ยว คือ วันจันทร์ พุธ และเสาร์