ข่าวเด่น : รองกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม China Yulin International Coal and Energy Industry Expo (YICEIE) ครั้งที่ 12 ณ เมืองยวี่หลิน มณฑลส่านซี News

ข่าวเด่น : รองกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม China Yulin International Coal and Energy Industry Expo (YICEIE) ครั้งที่ 12 ณ เมืองยวี่หลิน มณฑลส่านซี

เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 นายธวัช สุมิตรเหมาะ รองกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม China Yulin International Coal and Energy Industry Expo (YICEIE) ครั้งที่ 12 ณ เมืองยวี่หลิน มณฑลส่านซี

พิธีเปิดฯ มีนายเว่ย เจินจวิน รองผู้ว่าการมณฑลส่านซีเป็นประธาน พร้อมด้วยนายยวี จิ้นตง นายกเทศมนตรีเมืองยวี่หลิน นายจาง หงปัว รองประธานสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมณฑลส่านซี นาย Vyshnyvetskyy Viktor รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาความร่วมมือทางพลังงาน กระทรวงพลังงานยูเครน นาย Lee Kangkuk กงสุลใหญ่สาธารณรัฐเกาหลีประจำนครซีอาน และนาย Hoy Pichravuth กงสุลใหญ่กัมพูชาประจำนครซีอาน ร่วมกล่าวปาฐกถา

การประชุมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับ 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ (1) มาตรฐานอุตสาหกรรมพลังงานที่ปลอดภัย (2) การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด (3) การเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพของประเทศ และความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถ่านหินและพลังงานอื่นๆ และ (4) การเพิ่มประสิทธิภาพด้านลงทุนและความร่วมมือกับหน่วยงานจากต่างประเทศ โดยเฉพาะกับกลุ่มประเทศบนแถบเส้นทางสายไหม ซึ่งนอกจากเป็นเวทีสำหรับโอกาสและความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจด้านพลังงานแล้ว ยังเป็นการยกระดับเมืองยวี่หลินให้เข้าสู่ความเป็นเมืองสากลมากยิ่งขึ้น และยังเป็นเวทีในการสานต่อแนวคิดการสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้า (Value Creation) ที่รัฐบาลเมืองยวี่หลินมุ่งพัฒนาการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี เข้าไปในผลิตภัณฑ์หรือบริการ ทำให้เกิดความนิยมและการยอมรับจากผู้บริโภค และเลือกที่จะกระจายการลงทุนไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากกว่าการมุ่งลงทุนในการผลิตสินค้าปฐมภูมิ (Raw Production) เพียงอย่างเดียวเหมือนในอดีต