ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานจัดพิธีรับหีบเพลิงพระราชทานไปในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานจัดพิธีรับหีบเพลิงพระราชทานไปในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ได้จัดพิธีรับหีบเพลิงพระราชทานฯ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้ประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนางสาวอรชา ธนากร กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เป็นผู้เข้ารับพระราชทานหีบเพลิงพระราชทานฯ