ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม 2560 News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม 2560

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานได้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนางสาวอรชา ธนากร กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และชุมชนชาวไทยในนครซีอาน  เข้าร่วมงานประมาณ 150 คน