ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2560 News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2560

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรณ ห้องประชุมสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนางสาวอรชา ธนากร กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และชุมชนชาวไทยในนครซีอาน เข้าร่วมงานประมาณ 30 คน โดยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และชาวไทยร่วมสวดมนต์ และนั่งสมาธิเพื่อถวายพระราชกุศล