ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดพิธีรับสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดพิธีรับสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานได้จัดพิธีรับสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนางสาวอรชา ธนากร กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และชุมชนชาวไทยในนครซีอาน ที่ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว