ข่าวเด่น : กงสุลเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม Euro - Asia Economic Forum 2017 News

ข่าวเด่น : กงสุลเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม Euro - Asia Economic Forum 2017

เมื่ิอวันที่ 21 กันยายน 2560 น.ส. พรชนก สระสรม กงสุลเข้าร่วมพิธีเปิด ณ หอประชุมนานาชาติฉวี่เจียง นครซีอาน การประชุม Euro - Asia Economic Forum 2017 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Belt and Road Initiative (BRI): Synergizing Development Strategies” เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศบนแถบเส้นทางสายไหม ภายในพิธีเปิดฯ มีนายวาง หยาง (Wang Yang) รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของมณฑลส่านซีและนครซีอาน ได้แก่ นายโหลว ฉินเจี่ยน เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมณฑลส่านซี นายหวัง หย่งคัง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำนครซีอานและรองผู้อำนวยการคณะทำงาน Euro - Asia Economic Forum 2017 และนายซั่งกวน จี๋ชิ่ง นายกเทศมนตรีนครซีอาน เข้าร่วม     

นาย วาง หยาง รองนายกรัฐมนตรีจีน กล่าวเปิดงานฯ 

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนการค้าจากต่างประเทศกว่า 76 ประเทศเข้าร่วม อาทิ (1) นาง Onasari∙Gharti โฆษกสภาแห่งชาติเนปาล (National Assembly) (2) นาย Haji Abdul Rauf Ibrahimi โฆษกสภาสามัญ (House of Common) อัฟกานิสถาน (3) นาย Asanov Aibek รองประธานคนที่ 1 คณะกรรมการอุตสาหกรรมและพลังงานคีร์กีซสถาน และ  (4) นาย Walter Schwimmer อดีตเลขาธิการคณะกรรมาธิการยุโรปและประธานสมาคมเส้นทางสายไหมแห่งออสเตรีย