ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอานเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม Xi’an Silk Road Business Summit and Silk Road International Culture Week  News

ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอานเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม Xi’an Silk Road Business Summit and Silk Road International Culture Week

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2560 น.ส.อรชา ธนากร กงสุลใหญ่ ณ นครซีอานได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม Xi’an Silk Road Business Summit and Silk Road International Culture Week โดยมีนายเว่ย เจิงจุน รองผู้ว่าการมณฑลส่านซี นายหลี่ หยวน รองนายกเทศมนตรีนครซีอาน พร้อมผู้บริหารระดับสูงจากมณฑลอื่นๆ และผู้บริหารระดับสูงจากต่างประเทศ อาทิ โครเอเชีย ยูเครน จอร์เจียเข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ด้วย

การประชุมดังกล่าว จัดโดยหอการค้าระหว่างประเทศแถบเส้นทางสายไหม (Silk Road Chamber of International Commerce: SRCIC) หอการค้าระหว่างประเทศจีน (China Chamber of International Commerce: CCOIC) รัฐบาลนครซีอาน และสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมณฑลส่านซี ณ Tang West Market นครซีอาน

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มบทบาทของภาคธุรกิจระหว่างประเทศในการสร้าง “One Belt One Road" ปรับปรุงกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่งเสริมการเปิดเสรีทางการค้า อำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน เพิ่มโอกาสด้านการเงินและการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม การพาณิชย์ การท่องเที่ยว การศึกษา

นอกจากนี้ การประชุมฯ ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันยาวนานและงดงามของประเทศแถบเส้นทางสายไหม ผ่านนิทรรศการและการแสดงโชว์ต่างๆ อีกทั้งยังมีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมไปถึงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ ในแถบเส้นทางสายไหม