ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยมีนางสาวอรชา ธนากร กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และชุมชนชาวไทยในนครซีอาน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ 60 คน

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวนกว่า ๑๕๐ ดอก ซึ่งดอกไม้จันทน์ดังกล่าวจะเตรียมไว้สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในต่างประเทศ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งตรงกับวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่จัดในประเทศไทย