ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ร่วมกับบริษัท China Railway First Group Co., Ltd จัดงานเทศกาลอาหารไทย News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ร่วมกับบริษัท China Railway First Group Co., Ltd จัดงานเทศกาลอาหารไทย

เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ร่วมกับบริษัท China Railway First Group Co., Ltd จัดงานเทศกาลอาหารไทย ณ อาคาร China Railway First International (CRFI) โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและเผยแพร่วัฒนธรรมและอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักในมลฑลส่านซี

ในการนี้สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากคณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมจัดกิจกรรม ประกอบด้วยการสาธิตการแกะสลักผัก ผลไม้ การสาธิตการทำอาหารและขนมไทย นอกจากนี้ยังมีการแสดงมวยไทย และการแสดงนาฏศิลป์ไทย ซึ่งมีผู้สนใจเข้าชมงานและร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก