ข่าวเด่น : กงสุลเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมชานานาชาตินครซีอาน ครั้งที่ 11 (China (Xi’an) International Tea Expo)  News

ข่าวเด่น : กงสุลเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมชานานาชาตินครซีอาน ครั้งที่ 11 (China (Xi’an) International Tea Expo)

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 น.ส. พรชนก สระสรม กงสุล เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมชานานาชาตินครซีอาน ครั้งที่ 11 (China (Xi’an) International Tea Expo) จัดโดยสมาพันธ์การตลาดชาแห่งชาติ (China Tea Marketing Association) ร่วมกับสำนักงานเกษตรมณฑลส่านซี สำนักงานพาณิชย์มณฑลส่านซี และสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมณฑลส่านซี ณ หอจัดแสดงสินค้านานาชาติฉวี่เจียง นครซีอาน ระหว่างวันที่ 10-13 มิถุนายน 2560

พิธีเปิดฯ มีนายหวัง ชิ่ง รองประธานสมาพันธ์การตลาดชาแห่งชาติ นายเสวีย เจี้ยนซิ่ง รองเลขานุการรัฐบาลมณฑลส่านซี นายหวัง กั๋วหลง รองอธิบดีสำนักงานพาณิชย์มณฑลส่านซี นายหวัง เทา รองอธิบดีสำนักงานเกษตรมณฑลส่านซี และนายหยาง เซี่ยวหง ผู้อำนวยการสหกรณ์การตลาดมณฑลส่านซี นอกจากนี้ ยังมีคณะกงสุลประจำนครซีอานจากประเทศเกาหลีใต้ กัมพูชา และไทย เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ด้วย

หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด ผู้จัดงานได้นำคณะเยี่ยมชมพื้นที่จัดงานมหกรรมชาฯ ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุม 3 อาคารจัดแสดง รวม 30,000 ตารางเมตร มีวิสาหกิจผู้ผลิตชาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมมากกว่า 1,200 ราย โดยแบ่งเป็น 1) พื้นที่ Hall B4 จัดแสดงชาและอุปกรณ์จากเมืองต่างๆ ของมณฑลส่านซี และ 2) พื้นที่ Hall B2 และ B3 จัดแสดงชาและอุปกรณ์จากมณฑลอื่นๆ ของจีน นอกจากนี้ ยังมีวิสาหกิจผู้ผลิตชาจากต่างประเทศ อาทิ เกาหลีใต้ มาเลเซีย และไต้หวันจำนวนหนึ่งร่วมออกร้านภายในงานมหกรรมชาฯ ด้วย